Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Homer - liczba pozycji (13)

ur. VIII w. p.n.e.

Poeta grecki, aojda – śpiewak wędrowny, opiewający przy wtórze kitary czyny bohaterów. O jego życiu nie ma żadnych pewnych wiadomości. Już w starożytności ta postać owiana była legendą. Powiadano, że był niewidomy, a o miano jego ojczyzny ubiegało się siedem miast. W XVIII w. wysunięto hipotezę, że nigdy nie istniał, a jego dwa dzieła powstały z połączenia drobnych pieśni nieznanych śpiewaków. Na podstawie najnowszych badań sądzi się, że jednak jest autorem i „Iliady” (ok. 800 r. p.n.e.), i „Odysei” (ok. 750 r. p.n.e.). Owe dzieła dowodzą istnienia w Grecji długiej tradycji pieśni bohaterskiej, a zasługą autora jest stworzenie niedościgłego wzoru poezji epickiej. Zarówno dzieje wojny trojańskiej, jak i powrotu Odysa na Itakę są cennym źródłem wiadomości o kulturze okresu mykeńskiego i dają obraz różnych dziedzin życia i stosunków społecznych. Homer był piewcą ideałów arystokracji: sceny z udziałem ludzi i bogów są odbiciem stosunków na dworach ówczesnych władców. Pod wpływem obu eposów ukształtowały się formy literackie epiki starożytnej, a pośrednio w ogóle europejskiej – z nich czerpano wiadomości historyczne. Ich badanie przyczyniło się do powstania filologii, gramatyki i krytyki literackiej.

Widok:
Na stronie:
Autor:
Iliada Homer Wydawca: Masterlab MOBI + EPUB
Ebook

OdysejaOdyseja

Homer

Epos grecki z VIII w. p.n.e. przypisywany Homerowi. Pełna baśniowych przygód historia trwającego 10 lat powrotu bohatera wojny trojańskiej, Odyseusza, na rodzinną wyspę, Itakę.

Odyseja Homer Wydawca: Wydawnictwo Armoryka MOBI + EPUB

Epos grecki z VIII w. p.n.e. przypisywany Homerowi. Pełna baśniowych przygód historia trwającego 10 lat powrotu bohatera wojny trojańskiej, Odyseusza, na rodzinną wyspę, Itakę.

Ebook

IliadaIliada

Homer

Arcydzieło sztuki poetyckiej przypisywane niewidomemu śpiewakowi ze starożytnej Grecji. Epicka opowieść o wydarzeniach z ostatniego roku wojny trojańskiej wywołanej porwaniem pięknej Heleny.

Iliada Homer Wydawca: Wydawnictwo Armoryka MOBI + EPUB

Arcydzieło sztuki poetyckiej przypisywane niewidomemu śpiewakowi ze starożytnej Grecji. Epicka opowieść o wydarzeniach z ostatniego roku wojny trojańskiej wywołanej porwaniem pięknej Heleny.

The Odyssey Homer Wydawca: Wydawnictwo Ventigo Media MOBI + EPUB (w wersji papierowej 403 strony)
The Iliad Homer Wydawca: Wydawnictwo Ventigo Media MOBI + EPUB (w wersji papierowej 518 stron)
Audiobook

OdysejaOdyseja

Homer

Epos grecki z VIII w. p.n.e. przypisywany Homerowi. Pełna baśniowych przygód historia trwającego 10 lat powrotu bohatera wojny trojańskiej, Odyseusza, na rodzinną wyspę, Itakę.

Odyseja Homer Lektor: Antoni Rot Wydawca: Promatek Media MP3

Epos grecki z VIII w. p.n.e. przypisywany Homerowi. Pełna baśniowych przygód historia trwającego 10 lat powrotu bohatera wojny trojańskiej, Odyseusza, na rodzinną wyspę, Itakę.

Audiobook

IliadaIliada

Homer

Arcydzieło sztuki poetyckiej przypisywane niewidomemu śpiewakowi ze starożytnej Grecji. Epicka opowieść o wydarzeniach z ostatniego roku wojny trojańskiej wywołanej porwaniem pięknej Heleny.

Arcydzieło sztuki poetyckiej przypisywane niewidomemu śpiewakowi ze starożytnej Grecji. Epicka opowieść o wydarzeniach z ostatniego roku wojny trojańskiej wywołanej porwaniem pięknej Heleny.

Ebook

IliadaIliada

Homer

Arcydzieło sztuki poetyckiej przypisywane niewidomemu śpiewakowi ze starożytnej Grecji. Epicka opowieść o wydarzeniach z ostatniego roku wojny trojańskiej wywołanej porwaniem pięknej Heleny.

Arcydzieło sztuki poetyckiej przypisywane niewidomemu śpiewakowi ze starożytnej Grecji. Epicka opowieść o wydarzeniach z ostatniego roku wojny trojańskiej wywołanej porwaniem pięknej Heleny.

Ebook

OdysejaOdyseja

Homer

Epos grecki z VIII w. p.n.e. przypisywany Homerowi. Pełna baśniowych przygód historia trwającego 10 lat powrotu bohatera wojny trojańskiej, Odyseusza, na rodzinną wyspę, Itakę.

Epos grecki z VIII w. p.n.e. przypisywany Homerowi. Pełna baśniowych przygód historia trwającego 10 lat powrotu bohatera wojny trojańskiej, Odyseusza, na rodzinną wyspę, Itakę.