Ebook

Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Hotel Services in Historic Residences – the Effect on Landscape

Autor:
Format:
15,74 zł
Skonfiguruj szybki zakup Do schowka

Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Hotel Services in Historic Residences – the Effect on Landscape - Opis

„Do najbardziej wyrazistych aspektów wszechogarniającej nowoczesności należy bez wątpienia globalizacja, standaryzacja i unifikacja otaczającej rzeczywistości. Wraz z nieustannym postępem i rozwojem technologicznym coraz bardziej zmienia się otoczenie człowieka, z naturalnego lub powstałego pod natchnioną ręką artysty, na wykreowane przez wolny od emocji komputer. Pasję zastąpił rachunek ekonomiczny, estetykę – ergonomia, szlachetny materiał – tanie substytuty, a supermarkety i azjatyckie koncerny zepchnęły pojęcie unikalności do rubryki anachronizmów.
Wspomniane przemiany nie ominęły coraz ważniejszej we współczesnym świecie turystyki, której założeniem jest m.in. regeneracja sił psychofizycznych przez oderwanie od codziennego miejsca, rutyny, powtarzalnych czynności i rytuałów.
Rolę antidotum na skomercjalizowaną współczesność dobrze spełniają zabytkowe rezydencje – otoczone mgiełką tajemniczości, snobistycznego romantyzmu, powrotu do dziecięcych marzeń.
Hotelarstwo w obiektach zabytkowych to unikalna kombinacja usługi noclegowej i turystyki krajoznawczej, zapewniająca nie tylko bezpieczne miejsce, wygodne łóżko, smaczny posiłek, ale także kontakt z historią – doświadczenie niezwykłe, nieprzeciętne; ponadczasowe, obcowanie z dziejami i kulturą narodu w różnych jej przejawach.
Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach wyrasta z gruntu turystyki kulturowej opierającej się na walorach materialnych i niematerialnych. Ten rodzaj turystyki został określony przez G. Gołembskiego (2002, s. 340) jako: «aktywność osób w ich miejscach pobytu turystycznego oraz podczas podróży z miejsca stałego zamieszkania, która pozwala na poznanie lub doświadczenie różnych sposobów życia innych ludzi (ludzi w innych czasach – aut.) – sposobów odzwierciedlających obyczaje społeczne, tradycje religijne, myśl intelektualną, dziedzictwo kulturowe i mających na celu zaspokojenie ludzkich potrzeb, pragnień i oczekiwań w zakresie kultury». Z kolei A. Fyall i B. Garrod (1998, s. 214) definiują turystykę kulturową jako swego rodzaju działalność ekonomiczną, która za pośrednictwem dziedzictwa kulturowego stara się wykreować popyt turystyczny. H. Zeppal i C. Hall (2001, s. 49) określają turystykę kulturową jako «opartą na tęsknocie za minionym i powodowaną pożądaniem doświadczenia zróżnicowanych przejawów kultury», a Y. Poria i in. (2001, s. 1049) twierdzą, że to «fenomen oparty bardziej na motywacji i percepcji odwiedzających, niż na atrybutach atrakcji jako takiej».
Polski termin «turystyka kulturowa» wydaje się zdecydowanie zbyt szeroki w odniesieniu do rezydencji pełniących funkcję hotelarską. Dużo bardziej odpowiedni byłby tu angielski heritage tourism, wszakże nie tożsamy z terminem «turystyki kulturowej». Heritage tourism ma znacznie węższy zakres bazujący na dziedzictwie kulturowym, czyli dobrach otrzymanych niejako w spadku po przodkach. Jednocześnie wyklucza on całą jakże bogatą sferę kultury współczesnej i zjawisk z nią związanych. Ciekawe dywagacje dotyczące tej tematyki prowadzi J. Majewski (2002, s. 25), który polemizując z R. Collins (1983), B. Weiler i C. Hall (1992) oraz C i M. Tassel (1990), dowodzi, że jako źródło atrakcyjności heritage tourism (przetłumaczonej przez autora jako turystyka związana z dziedzictwem kulturowym), prócz budowli historycznych należy traktować także przeszłe wzory życia codziennego, praktyki religijne, zwyczaje, folklor oraz walory przyrodnicze tworzone ręką ludzką – parki i ogrody. Debata nad terminem heritage tourism została skonkludowana stwierdzeniem, iż jest to poszukiwanie pomostu pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, powodowane tęsknotą za minionym, przodkami i ojcowizną.
Obdarzanie gości niezapomnianymi doświadczeniami i umożliwianie im kontaktu z wysublimowanym pięknem zabytkowych budynków pozostaje jedną z największych zalet hotelarstwa historycznego i jego najbardziej wysmakowanego rodzaju – gościny w pałacach, dworach i zamkach.
Jako dowód na to, że polskie rezydencje stanowią już od lat międzywojennych symbol idealnego wypoczynku na wsi, może świadczyć wypowiedź A. Janowskiego, który w 1938 r. pisał: «kraj nasz wprawdzie daleko stoi pod względem urządzeń technicznych, wygód i ułatwień dla turysty zagranicznego, ale ma to pewien czar bezpośredniości, coś jak cichy dwór wiejski dla przemęczonego mieszczucha...»” – wstęp do książki

Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Hotel Services in Historic Residences – the Effect on Landscape - Informacje szczegółowe

Miejsce i rok wydania:
Łódź 2010
Rodzaj publikacji:
Język publikacji:
ISBN:
978-836-065-543-6
Zabezpieczenie:
znak wodny
Liczba plików do pobrania:
1 (pdf)
Rozmiar plików do pobrania:
pdf 10,59 MB

Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Hotel Services in Historic Residences – the Effect on Landscape - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

Turystyka i polityka turystyczna...Turystyka i polityka turystyczna a rozwój

Marek W. Kozak

Studium poświęcone polityce turystycznej ukazanej w kontekście rozwoju regionalnego. Jak zmieniała się na przestrzeni lat? Jakie są sposoby na podniesienie konkurencyjności polskiej turystyki?

Studium poświęcone polityce turystycznej ukazanej w kontekście rozwoju regionalnego. Jak zmieniała się na przestrzeni lat? Jakie są sposoby na podniesienie konkurencyjności polskiej turystyki?

Ebook

Podróżowanie w Karpaty wczoraj...Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dziś

Książka, której powstanie zainicjowała konferencja naukowa poświęcona podróżowaniu w Karpatach – dawnej oraz współczesnej turystyce, a także miejscom szczególnie przyciągającym podróżnych.

Książka, której powstanie zainicjowała konferencja naukowa poświęcona podróżowaniu w Karpatach – dawnej oraz współczesnej turystyce, a także miejscom szczególnie przyciągającym podróżnych.

Ebook

Kompendium wiedzy o turystyceKompendium wiedzy o turystyce

Synteza zagadnień z zakresu turystyki oraz najważniejsze teorie i pojęcia odnoszące się do zjawisk turystycznych, z wykorzystaniem dorobku naukowego różnych dyscyplin badawczych.

Synteza zagadnień z zakresu turystyki oraz najważniejsze teorie i pojęcia odnoszące się do zjawisk turystycznych, z wykorzystaniem dorobku naukowego różnych dyscyplin badawczych.

Ebook

Marketing w turystyce i rekreacjiMarketing w turystyce i rekreacji

Książka omawia rynek usług turystycznych i rekreacyjnych, zachowania klientów na tym rynku, nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej i strategie marketingowe w przedsiębiorstwach.

Książka omawia rynek usług turystycznych i rekreacyjnych, zachowania klientów na tym rynku, nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej i strategie marketingowe w przedsiębiorstwach.

Ebook

Marketing usług turystycznychMarketing usług turystycznych

Kompleksowe ujęcie koncepcji marketingowej, uwzględniające specyfikę sektora usług turystycznych. Przykłady z polskiej praktyki gospodarczej. Bogata bibliografia. Ceniony zespół polskich naukowców.

Kompleksowe ujęcie koncepcji marketingowej, uwzględniające specyfikę sektora usług turystycznych. Przykłady z polskiej praktyki gospodarczej. Bogata bibliografia. Ceniony zespół polskich naukowców.

Informacje o formacie
PDF zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Format używany do prezentacji książek lub czasopism, które wymagają formatu stronicowanego, ponieważ ich treść nie może dopasować się dowolnie (swobodnie) do szerokości ekranu. Pliki PDF zawierają interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych. Proporcjonalne rozmieszczenie elementów na stronie sprawdza się w urządzeniach wyposażonych w duże ekrany.

Możesz go przeczytać na dowolnym urządzeniu z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem (np. Adobe Reader)