Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Immanuel Wallerstein - liczba pozycji (2)

ur. 28 września 1930, Nowy Jork (Stany Zjednoczone)

Amerykański socjolog, historyk i ekonomista, autor „The Modern World-System”, głównej pracy na temat teorii systemów-światów. Tytuły licencjata (Bachelor of Arts, 1951), magistra (1954) i doktora (1959) uzyskał na Columbia University. W 1971 r. został profesorem socjologii na McGill University w Montrealu. W latach 1976–99 był profesorem socjologii na Binghamton University. Od 2000 r. jest pracownikiem Instytutu Socjologii Yale University. W latach 1994–98 był przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego, a w latach 1999–2005 dyrektorem Instytutu im. Fernanda Braudela. W latach 90. przewodniczył komisji Gulbenkiana zajmującej się restrukturyzacją nauk społecznych. Członek Maison des Sciences Humanes w Paryżu.
W Polsce spośród jego licznych prac ukazały się m.in. „Koniec świata, jaki znamy” (2004), „Analiza systemów-światów. Wprowadzenie” (2007), „Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy” (2007), „Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku” (2008), „Wyzwania wobec nauk społecznych u progu XXI wieku” (1999).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Analiza systemów-światówAnaliza systemów-światów

Immanuel Wallerstein

Książka autorstwa jednego z najwybitniejszych współczesnych socjologów. Przybliża najważniejsze idee amerykańskiego profesora zawarte w jego monumentalnym, 3-tomowym dziele „The Modern World-system”.

Książka autorstwa jednego z najwybitniejszych współczesnych socjologów. Przybliża najważniejsze idee amerykańskiego profesora zawarte w jego monumentalnym, 3-tomowym dziele „The Modern World-system”.

Ebook

Koniec świata, jaki znamyKoniec świata, jaki znamy

Immanuel Wallerstein

Książka autorstwa jednego z najwybitniejszych współczesnych socjologów. Immanuel Wallerstein dokumentuje głębokie przemiany naszego świata, wieszcząc jego „koniec”.

Książka autorstwa jednego z najwybitniejszych współczesnych socjologów. Immanuel Wallerstein dokumentuje głębokie przemiany naszego świata, wieszcząc jego „koniec”.