Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Irena Poniatowska - liczba pozycji (1)

ur. 5 lipca 1933, Góra Kalwarii

Polska muzykolog. Ma na swoim koncie ponad 300 prac, rozpraw, artykułów, naukowych recenzji. Zainteresowania naukowe prof. Poniatowskiej koncentrują się na historii muzyki fortepianowej i pianistyki, w tym chopinologii, na dziejach muzyki i kulturze muzycznej przede wszystkim. Autorka tomu „Historia Muzyki Polskiej. Tom V, cz. 2a: Romantyzm. Twórczość muzyczna 1850–1900”.
W latach 1957–1962 studiowała muzykologię na UW. W 1970 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji „Faktura fortepianowa Beethovena” przygotowanej pod kierunkiem Józefa Michała Chomińskiego.
W latach 1974–79 była wicedyrektorem Instytutu Muzykologii UW. W 1983 r. habilitowała się na podstawie rozprawy „Muzyka fortepianowa i pianistyka wieku XIX”. Od roku 1988 do 2003 r. kierowała pracą Zakładu Powszechnej Historii Muzyki w Instytucie Muzykologii UW. W latach 1986–90 pełniła funkcję prodziekana do spraw studenckich Wydziału Historycznego UW oraz w latach 1993–99 prodziekana do spraw finansowych i badań naukowych. Tytuł profesora otrzymała w roku 1994.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom V...Historia Muzyki Polskiej. Tom V, część 2a: Romantyzm...

Irena Poniatowska

Druga cześć tomu „Romantyzm” cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Pokazuje, z jakich tradycji czerpali polscy kompozytorzy i omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.

Druga cześć tomu „Romantyzm” cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Pokazuje, z jakich tradycji czerpali polscy kompozytorzy i omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.