Typ publikacji

Wydawca

Cena

Serie

Rodzaje publikacji

Format

Ivan Čolović - liczba pozycji (1)

ur. 1938, Belgrad (Serbia)

Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Belgradzkiego, a następnie zrobił doktorat z etnologii. Był doradcą ds. oświaty w Jugosłowiańskim Komitecie UNESCO, lektorem i wykładowcą we Francji, pracownikiem naukowym Instytutu Etnologii Serbskiej Akademii Nauk. Aktywnie występował przeciwko wojnie, był jednym z założycieli Stowarzyszenia Niezależnych Intelektualistów Belgradzki Krąg (1992) i jego wiceprzewodniczącym oraz niezależnego Forum Pisarzy, współtworzył także niezależną sieć uniwersytecką (przy jugosłowiańskiej Fundacji Społeczeństwo Otwarte), gdzie prowadzi zajęcia do dziś. Obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Etnologii Serbskiej Akademii Nauk i prowadzi wydawnictwo XX Wiek.
Opublikował m.in. „Književnost na groblju” (1983), „Divlja književnost” (1990), „Erotizam i književnost” (1990). W ostatnim czasie Čolović, świetny analityk i obserwator, swoje ostre pióro poświęcił demaskowaniu powstawania mitów, które stają się pożywką nacjonalizmu, populizmu i pomagają utrzymać mobilizację wojenną, w czym niemałą rolę pełni szeroko rozumiana kultura. O tym pisze m.in. w książkach „Bordelj ratnika” („Burdel wojowników”, 1993, 1994, 2000) i „Politika simbola” („Polityka symboli”, 1997, wyd. pol. 2001) oraz wielu artykułach publikowanych w prasie i periodykach (także polskich).
Jest laureatem Nagrody im. Herdera.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Bałkany – terror kulturyBałkany – terror kultury

Ivan Čolović

„Bałkany – terror kultury” to autorski wybór dokonany specjalnie dla Wydawnictwa Czarne z dorobku Ivana Čolovicia z lat 1997–2004.

„Bałkany – terror kultury” to autorski wybór dokonany specjalnie dla Wydawnictwa Czarne z dorobku Ivana Čolovicia z lat 1997–2004.