Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Jan Hartman - liczba pozycji (3)

ur. 18 marca 1967, Wrocław

Filozof i bioetyk, profesor nauk humanistycznych, publicysta, także wykładowca akademicki. Studiował na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł doktora filozofii otrzymał w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1995 r. na podstawie pracy „Problematyka heurystyki filozoficznej”. Od 1994 r. jest pracownikiem UJ – najpierw jako asystent w Instytucie Filozofii, następnie jako asystent w Zakładzie Filozofii Medycyny Collegium Medicum UJ, później jako adiunkt w tymże Zakładzie i jego kierownik (jego obecna nazwa: Zakład Filozofii i Bioetyki).
Habilitował się w listopadzie 2001 r. na Wydziale Filozoficznym UJ na podstawie pracy „Techniki metafilozofii”. W 2008 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W latach 2005–08 był profesorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
Jest założycielem (1989) i redaktorem naczelnym czasopisma filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Principia” oraz autorem licznych publikacji książkowych z zakresu filozofii.
Sprawuje m.in. funkcje przewodniczącego Rady Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Ochrony Zdrowia CM UJ, członka Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk oraz wiceprezesa Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego.

Widok:
Na stronie:
Autor:
Ebook

PolitykaPolityka

Jan Hartman

„Polityka jest jak powietrze. Jest wszędzie, lecz zauważamy ją dopiero wtedy, gdy wokół nas [...] robi się duszno.” Przystępny dla każdego przewodnik po ideach oraz filozofii i teorii polityki. Nie propaguje żadnego ze stanowisk politycznych, ale tłumaczy ich kulturowe i filozoficzne postawy. Książka niezbędna we współczesnych czasach dla tych wszystkich, którzy chcą zachować zdrowy rozsądek.

Polityka

Władza i nadzieja

Jan Hartman Wydawca: Agora MOBI + EPUB (w wersji papierowej 352 strony)

„Polityka jest jak powietrze. Jest wszędzie, lecz zauważamy ją dopiero wtedy, gdy wokół nas [...] robi się duszno.” Przystępny dla każdego przewodnik po ideach oraz filozofii i teorii polityki. Nie propaguje żadnego ze stanowisk politycznych, ale tłumaczy ich kulturowe i filozoficzne postawy. Książka niezbędna we współczesnych czasach dla tych wszystkich, którzy chcą zachować zdrowy rozsądek.

Ebook

Polityka filozofiiPolityka filozofii

Jan Hartman

Przewrotne eseje o filozofii polityki i polityce filozofii – jak obie te dziedziny wzajemnie na siebie wpływają i jakie mogą być skutki tych wpływów.

Przewrotne eseje o filozofii polityki i polityce filozofii – jak obie te dziedziny wzajemnie na siebie wpływają i jakie mogą być skutki tych wpływów.

Ebook

Wiedza, byt, człowiekWiedza, byt, człowiek

Jan Hartman

Prof. Jan Hartman prezentuje nowe argumenty na rzecz sceptycyzmu oraz nową, radykalną propozycję obalenia założeń tradycji metafizycznej oraz transcendentalnej.

Prof. Jan Hartman prezentuje nowe argumenty na rzecz sceptycyzmu oraz nową, radykalną propozycję obalenia założeń tradycji metafizycznej oraz transcendentalnej.