Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Jan P. Hudzik - liczba pozycji (2)

Filozof, profesor Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wydał m.in.: „Rozum, wolność, odpowiedzialność” (2001), „Niepewność i filozofia” (2006), „Trzy studia o metafizyce, pamięci i demokracji” (2009).

Widok:
Na stronie:
Autor:
Ebook

Prawda i teoriaPrawda i teoria

Jan P. Hudzik

Studium, w którym podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: jakie skutki dla nauk, których tożsamość jest sporna, ma świadomość języka, którym się one posługują.

Prawda i teoria Jan P. Hudzik Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar PDF (w wersji papierowej 250 stron)

Studium, w którym podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: jakie skutki dla nauk, których tożsamość jest sporna, ma świadomość języka, którym się one posługują.