Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Jerzy J. Wiatr - liczba pozycji (2)

ur. 17 września 1931, Warszawa

Socjolog i politolog, profesor i wykładowca akademicki, poseł na Sejm I, II i III kadencji, były minister edukacji narodowej.
W 1954 r. ukończył studia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1957 r. obronił doktorat, a w 1961 r. habilitację. W 1967 r. został profesorem nadzwyczajnym, w 1976 r. profesorem zwyczajnym. Był m.in. kierownikiem Zakładu Socjologii Polityki Instytutu Socjologii UW i wykładowcą na UW oraz Wojskowej Akademii Politycznej, gościnnie także na University of Michigan, University of British Columbia i Manchester University. Od 1 października 2007 r. pełni funkcję rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
W latach 1949–90 był członkiem PZPR. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W latach 1979–82 zajmował stanowisko wiceprezydenta IPSA (International Political Science Association). Od 1981 do 1984 r. był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR. W 1989 r. brał udział w obradach Okrągłego Stołu jako reprezentant strony rządowej.
W latach 1991–97 był posłem na Sejm I i II kadencji. Pełnił funkcję ministra edukacji narodowej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (w latach 1996–97). W 1996 r. został uhonorowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 przez kilka miesięcy był posłem III kadencji. Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, od 2008 r. zasiada w komisji etyki tego ugrupowania.
Jest autorem wielu publikacji, m.in.: „Marksizm i polityka” (1987), „Socjologia wielkiej przemiany” (1999), „Socjologia polityki” (2002), „Refleksje o polskim interesie narodowym” (2004), „Europa pokomunistyczna – przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku” (2006).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Demokracja polska 1989–2003Demokracja polska 1989–2003

Jerzy Bartkowski

Książka poświęcona procesowi kształtowania polskiej demokracji. Autorzy przyglądają się rodzimej polityce, a także poglądom wyborców na nasz obecny ustrój.

Książka poświęcona procesowi kształtowania polskiej demokracji. Autorzy przyglądają się rodzimej polityce, a także poglądom wyborców na nasz obecny ustrój.

Ebook

Europa pokomunistycznaEuropa pokomunistyczna

Jerzy J. Wiatr

Publikacja profesora Jerzego J. Wiatra to próba opisu zmian politycznych, które od 1989 r. dokonują się w dawnych państwach bloku socjalistycznego.

Publikacja profesora Jerzego J. Wiatra to próba opisu zmian politycznych, które od 1989 r. dokonują się w dawnych państwach bloku socjalistycznego.