Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Jerzy Kochan - liczba pozycji (3)

ur. 29 listopada 1952, Gdańsk

Filozof, socjolog, antropolog kulturowy, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pełni na tej uczelni funkcję kierownika Zakładu Filozofii Kultury.
Ukończył studia historyczne oraz filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował najpierw w Instytucie Filozofii, Socjologii i Logiki na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie od 1987 r. na Uniwersytecie Szczecińskim. Jego praca naukowa dotyczy głównie historii filozofii, filozofii społecznej i filozofii politycznej. Źródłem inspiracji są zaś klasyczna filozofia niemiecka, a zwłaszcza heglizm, twórczość Karola Marksa, szkoła frankfurcka, althusserowski marksizm strukturalistyczny i różnego rodzaju ruchy kontestacyjne i kontrkulturowe (m.in. sytuacjonizm, feminizm).
Autor takich publikacji jak „Klasy społeczne. Z historii pojęcia” (1990), „Wolność i interpelacja” (2004), za którą otrzymał habilitację, „Życie codzienne w matriksie. Filozofia społeczna w ponowoczesności” (2007) oraz „Studia z teorii klas społecznych” (2011).
Redaktor naczelny czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”. Członek Rady Programowej krakowskiego pisma „Forum Myśli Wolnej”, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa. Wchodził w skład Rady Krajowej partii Zieloni, a po wystąpieniu z niej został członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Pisze i publikuje wiersze.

Widok:
Na stronie:
Autor:
Ebook

Życie codzienne w matriksieŻycie codzienne w matriksie

Jerzy Kochan

„Życie codzienne w matriksie” to wybitny esej Krzysztofa Kochana, doskonała lektura dla humanistów, którym nieobce są zagadnienia oświeceniowej filozofii, globalizacji i ponowoczesności.

„Życie codzienne w matriksie” to wybitny esej Krzysztofa Kochana, doskonała lektura dla humanistów, którym nieobce są zagadnienia oświeceniowej filozofii, globalizacji i ponowoczesności.

Ebook

Studia z teorii klas społecznychStudia z teorii klas społecznych

Jerzy Kochan

Studia nad historią uprawiania teorii klas w Polsce po II wojnie światowej, często spychanej na margines publicznej i akademickiej dyskusji.

Studia nad historią uprawiania teorii klas w Polsce po II wojnie światowej, często spychanej na margines publicznej i akademickiej dyskusji.