Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Jerzy Morawski - liczba pozycji (1)

ur. 9 września 1932, Warszawa

Autor licznych prac, głównie z zakresu powszechnej i polskiej historii muzyki okresu średniowiecza, a także klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Autor tomu „Historia muzyki polskiej. Tom I, część 1: Średniowiecze do roku 1320”.
W latach 1951–58 studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, a między rokiem 1953 i 1961 teorię muzyki i grę na fortepianie w warszawskiej PWSM (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Od 1956 do 2005 roku pracował w Instytucie Sztuki PAN, gdzie w latach 1970–78 był kierownikiem Pracowni Historii Muzyki, 1978–81 zastępcą dyrektora Instytut Sztuki, 1985–92 kierownikiem Pracowni „Monumenta Musicae in Polonia”.
W latach 1965–80 sprawował funkcję redaktora serii „Musica Medii Aevi”, a w latach 1972–2005 był redaktorem naczelnym dokumentacyjno-źródłowej serii wydawniczej „Monumenta Musicae in Polonia”. W roku 1970 otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych. W 1997 roku habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W następnym roku został docentem, a w 2005 roku otrzymał tytuł profesora. Przygotowywał edycje źródłowo-dokumentacyjne oraz stworzył prace leksykograficzne i bibliograficzne. Prowadził też działalność naukowo-organizacyjną oraz dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim (1968–70), Akademii Teologii Katolickiej, obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1970–74) i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1971–84, 1999). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom...Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 1: Średniowie...

Jerzy Morawski

Najobszerniejsze syntetyczne przedstawienie dziejów kultury muzycznej w Polsce od czasów prehistorycznych do restytuowania królestwa w dobie Władysława Łokietka.

Najobszerniejsze syntetyczne przedstawienie dziejów kultury muzycznej w Polsce od czasów prehistorycznych do restytuowania królestwa w dobie Władysława Łokietka.