Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Joanna Głodkowska - liczba pozycji (2)

Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych (doktorat – Uniwersytet Warszawski, 1983; habilitacja – Uniwersytet Warszawski, 1999), absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (1977). Od 2004 r. dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej i kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki Specjalnej APS.
Autorka licznych artykułów i książek z zakresu pedagogiki specjalnej, takich jak: „Wrażliwość edukacyjna w kształtowaniu doświadczeń matematycznych u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim” (1998), „Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim – diagnoza i interpretacja” (1999), „Pomóżmy dziecku z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni. Orientacja przestrzenna w teorii, diagnozie i rozwoju dziecka” (2000), „Zabawa i nauka w kręgu baśni. Metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowo w wieku wczesnoszkolnym” (2001).
Redaktor naukowy publikacji zbiorowych podejmujących problematykę szeroko rozumianej niepełnosprawności, m.in.: „Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (2010), „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne” (2011), „Pedagogika specjalna w rozpoznawaniu znaczeń, diagnozowaniu potrzeb i wyzwalaniu nadziei. Jubileuszowe Roczniki Pedagogiki Specjalnej” (2012).
Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” (od 2005).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Konstruowanie umysłowej reprezen...Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata

Joanna Głodkowska

Publikacja dla nauczycieli szkół integracyjnych i specjalnych. Podejmuje próbę rozpoznania możliwości i ograniczeń dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną rozpoczynających naukę szkolną.

Publikacja dla nauczycieli szkół integracyjnych i specjalnych. Podejmuje próbę rozpoznania możliwości i ograniczeń dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną rozpoczynających naukę szkolną.