Biografie, wspomnienia

Ebook

Karawana renegatów

Od Hieronima Radziejowskiego do Jerzego Urbana

Wydawca:
Format:
EPUB + MOBI (w wersji papierowej 344 strony)
24,90 zł
Skonfiguruj szybki zakup Do schowka

Karawana renegatów - Opis

Książka „Karawana renegatów” nie opowiada o żadnych „kontrowersyjnych postaciach”. Jej „bohaterami” – zgodnie z zamysłem i interpretacją autora – są wyłącznie zdrajcy interesów Polski, prezentowani jednak często w szatach wybitnych mężów stanu i wielkich patriotów. W barwnych narracjach Przemysław Słowiński przedstawił postaci z dawnej historii (m.in. Hieronim Radziejowski czy Janusz Radziwiłł), nazistowskich kolaborantów (np. Igo Sym i Helena Mathea) czy komunistycznych aktywistów (jak Helena Wolińska-Brus oraz Józef Światło).

Karawana renegatów - Informacje szczegółowe

Miejsce i rok wydania:
Chorzów 2017
Rodzaj publikacji:
Język publikacji:
ISBN:
978-83-783-5592-2
Zabezpieczenie:
znak wodny
Liczba plików do pobrania:
2 (epub, mobi)
Rozmiar plików do pobrania:
epub 2,59 MB / mobi 0,96 MB

Karawana renegatów - Opinie i Komentarze

„Karawana renegatów” wzbudziła we mnie nader mieszane uczucia. Podzielam opinię jej recenzenta, Tomasza Drabika, iż dla każdego, kogo interesuje historia, nie jest to książka nudna oraz że tym nieszczególnie zorientowanym w historii Polski czytelnikom przybliża postaci mniej znanych zdrajców swojej ojczyzny. Mimo bogatej faktografii wspartej wieloma datami, oraz odwołania się do znacznej ilości źródeł, nie spełnia ona naturalnie wymogów pracy naukowej. Ponieważ zaś z jednej strony nie jest też beletrystyką historyczną, a z drugiej Autor dokonał jednak kwerendy tychże źródeł, w tym też stricte naukowych, można ją – jak się wydaje – zaliczyć w ostateczności do historycznej (ściślej – biograficznej) literatury popularnonaukowej. Jednakże twórcom również takiej wypada przestrzegać pewnych zasad, a temu zadaniu Przemysław Słowiński ewidentnie nie sprostał. Przedstawiając swoje uwagi, posługuję się cytatami z jego książki, przy czym wskazane jej strony pochodzą z wydania elektronicznego w formacie EPUB.
Zacznę od rozpoczynającego ją „Słowa od autora”. Z jednej strony jest ono rzeczywiście wprowadzeniem czytelnika do tego, co na niego oczekuje, ale z drugiej stanowi polityczną deklarację Słowińskiego, plasującą go po określonej stronie polskiej sceny. Oczywiście nic w tym złego, że ma on jasno określone poglądy, jednak nie wybrał najlepszego miejsca na ich manifestowanie, bowiem budzi to natychmiast uzasadnione wątpliwości co do jego dystansu i bezstronności, a te są od autora książki historycznej bezwględnie wymagane. Nawet jeżeli jest to książka tylko popularnonaukowa.
Wymagane jest od niego również przestrzeganie pewnych standardów językowych, a z tym Słowiński nie zawsze sobie radzi. Pisze na przykład: „Włodzimierz Uljanow, ksywa Lenin” (s. 181), a dalej: „Josif Wissarionowicz Dżugaszwili ksywa Stalin” (s. 187). „Ksywa” to język knajacki, używany w gwarze przestępczej, badź pod budką z piwem i w żaden sposób nie przystaje do książki historycznej, nawet jeśli nie jest ona dziełem naukowym.
Identyczne zastrzeżenie budzi sięganie przez Autora do języka internetowych trolli. Pisze na przykład: „Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, zwana Bufetową...” (s. 261). Ani to w tej książce potrzebne, ani dowcipne.
Z kolei w rozdziale poświęconym Hieronimowi Radziejowskiemu pisze Słowiński: „Swoje przekonania polityczne zmieniał częściej i bardziej radykalnie niż jeszcze do niedawna doradca byłej pani premier Ewy Kopacz – «Miś» Kamiński” (s. 17). Polityk ów ma imię i zastępowanie go kpiącym przydomkiem w tego rodzaju książce nie jest na miejscu.
Na marginesie zauważyć należy, że takie złośliwości Autora spotykają wyłącznie osoby nie należace do popieranego przez niego obozu politycznego, a przyrównywanie Michała Kamińskiego do renegata Radziejowskiego jest po prostu niedopuszczalnym, ordynarnym nadużyciem. Ponadto nie wydaje mi się, aby polityk ten zmieniał radykalnie swoje poglądy polityczne, które były i pozostają konserwatywne, chociaż ewoluowały od konserwatyzmu narodowego (ZChN, Przymierze Prawicy, PiS) ku konserwatywnemu liberalizmowi (PO). Jako przykład na radykalne zmiany poglądów zdecydowanie bardziej nadaje się choćby przedstawiciel obozu bliskiego Słowińskiemu, Ryszard Czarnecki, który pomiędzy partiami konserwatywnymi (Unia Polityki Realnej, ZChN i PiS) „zaliczył” lewicową Samoobronę. W tym miejscu dodać wypada, iż określające się jako partia konserwatywna i narodowo-chrześcijańska PiS, chociaż jest ugrupowaniem rzeczywiście narodowym, to de facto chrześcijańskim wyłącznie na pokaz i na domiar złego populistycznym oraz socjalistycznym, ergo lewicowym. Można jeszcze przywołać, jako najbardziej bodaj jaskrawy przykład radykalnej zmiany poglądów, posła PiS, Stanisława Piotrowicza, niegdysiejszego funkcjonariusza PZPR, odznaczonego za swoją gorliwość w umacnianiu komunizmu, dzisiaj pozującego na konserwatystę i bohatera walki z komunistycznym reżimem, ale zostawmy już ten żenujący temat.
Przy w miarę przyzwoitej staranności dotyczącej sfery faktograficznej, Autorowi nie udaje się jednak unikąć żenujących wpadek, jak choćby ta, gdy w rozdziale poświęconym Zofii Darowskiej-Beynar pisze: „Swobodne podejście do ludzi i możliwość poznania znajomych kochanka pozwalały jej na bliskie kontakty z takimi osobami jak: Marta i Jan Olszewscy, Melchior Wańkowicz, Marta Miklaszewska czy Stanisław Stomma” (s. 317). Każdy czytelnik znający w miarę przyzwoicie współczesną historię Polski wie, że Marta Olszewska i Marta Miklaszewska to jedna i ta sama osoba.
Całkowitym nieporozumieniem są, moim zdaniem, wtręty Słowińskiego do tekstów opisujących działania osóby żyjących kilkaset lat temu, jego uwag i opinii dotyczących współczesności. Wyraża w nich bądź jednoznacznie, bądź w sposób zawoalowany, swoją niechęć do tej części polskiej sceny politycznej która nie popiera obecnej władzy. Książka historyczna nie jest z pewnościa miejscem na taką manifestację. Oto inne, poza „Bufetową” Gronkiewicz-Waltz i „Misiem” Kamińskim, przykłady:
„Bycie dworzaninem, tak jak bycie członkiem rządzącej do niedawna koalicji PO-PSL, wymagało specjalnych cech charakteru. Hieronim (Radziejowski – przyp. mój) posiadał je na pewno” (s. 17).
„Wypłacanie stałych pensji zaufanym osobom przez rosyjskiego ambasadora zaczęło się już w latach 60. XVIII wieku. Nazywano ich jurgieltnikami, od niemieckiego słowa Jahrgeld - roczna pensja. Każdy z nich podpisywał cyrograf posłuszeństwa, w którym zobowiązywał się wykonywać wszystkie polecenia ambasadora Rosji, a w praktyce – imperatorowej. (...) Jeżeli budzi to w Tobie, Drogi Czytelniku, jakieś współczesne skojarzenia, nie jest to ani przypadkowe, ani zamierzone przez autora, lecz nieuniknione” (s. 69). Znając jego wielokrotnie w tej książce manifestowane polityczne sympatie i antypatie, nietrudno się domyśleć, jakie skojarzenia ma na myśli i kogo za owych współczesnych jurgielników uważa.
Brak dystansu do historii ze strony Słowińskiego, jego wręcz manifestacyjna stronniczość, wychodzą również na jaw w tym fragmencie rozdziału poświęconego Wojciechowi Jaruzelskiemu: „O zasługach bohaterskiego generała nie zapomniał także pełniący wówczas obowiązki prezydenta RP Bronisław Komorowski. 9 maja 2010 roku zaprosił go do wzięcia udziału w delegacji państwowej na uroczystości z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy zakończenia II wojny światowej w Moskwie” (s.259).
Pomijając fakt, iż ma się ono do oceny samego Jaruzelskiego i jego działań jak przysłowiowa pięść do nosa, to gdyby Autor ów dystans posiadał i gdyby włożył choćby odrobinę wysiłku w to, aby pokazać, że chociaż udaje bezstronność, winien był w tym przypadku przypomnieć i o tym, iż zaproszenie „bohaterskiego generała” na pokad swojego samolotu lecącego na te uroczystości planował również prezydent Lech Kaczyński. Zapowiedział to sekretarz stanu w jego Kancelarii, Paweł Wypych. Z wiadomych względów do tego lotu jednak nie doszło.
Z tego co mi wiadomo, Słowiński nie ma ani wykształcenia historycznego, ani też nie para się historią zawodowo, jest jednak autorem licznych książek historycznych, a ściślej biograficznych. Jako taki winien wiedzieć i pamiętać o tym, że historia to fakty. Niektóre niezaprzeczalne, inne poddające się interpretacji. Jednak nikomu, ani historykowi-profesjonaliście, ani autorowi książek historycznych, nie wolno historii zakłamywać i nie wolno faktami historycznymi manipulować. Niestety, w swoim politycznym zacietrzewieniu Autor „Karawany renegatów” nie unika i tego. W rozdziale poświęconym Julii Brystrygier napisał, na przykład, między innymi: „Wśród wielu postaci zauważonych w Laskach przez funkcjonariuszy i zarejestrowanych przez aparat SB, szczególne miejsce zajmowali byli lub obecni aparatczycy, inteligecja komunistyczna, a nawet byli funkcjonariusze UB, zajmujący się niegdyś zwalczaniem Kościoła. Na terenie instytutu przebywał często swego czasu na przykład Adam Michnik, obecny redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, pisał tam nawet niektóre swe utwory” (s. 276).
Cóż bowiem wynika z tego fragmentu? Otóż sprowadza się on stwierdzenia, że szczególne miejsce wśród bywalców Lasek zajmowali byli lub obecni aparatczycy, inteligencja komunistyczna, byli funkcjonariusze UB, zajmujący się niegdyś zwalczaniem Kościoła, na przykład Adam Michnik. Cały ów fragment jest od początku do końca zarówno fałszerstwem, jak i bezczelną, ordynarną manipulacją.
Primo, wymienione przez Słowińskiego osoby, zresztą bardzo nieliczne, bynajmniej nie zajmowały wśród gości Lasek szczególnego miejsca. Były tam przyjmowane jak wszyscy inni. Ówczesne Laski stanowiły bowiem szeroko znane i uznane centrum ewangelizacyjne, stosujące w praktyce te oto słowa Jezusa : „(...) w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15,7), czy: „Jak wam się wydaje? Jeśli jakiś człowiek doszedł do posiadania stu owiec i jedna z nich się zabłąkała, to czy nie zostawi na górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać tej zabłąkanej? A gdy mu się uda odnaleźć ją, to zapewniam was, cieszy się nią więcej niż tymi dziewięćdziesięciu dziewięcioma, które się nie zabłąkały” (Mt 18, 12-13). Oprócz tych nielicznych nawróconych bądź chcących się nawrócić grzeszników, bywalcami Lasek były takie osobistości (by wymienić tylko kilka), jak Zbigniew Herbert, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Ewa Szelburg-Zarembina, ks. Jan Twardowski, Jerzy Zawieyski, ks. Jan Zieja, o których Autor zdaje się nie wiedzieć, oraz Adam Michnik, którego wymienia.
Secundo, można nie zgadzać się z poglądami i działaniami Michnika, można nie znosić jego publicystyki, jednak przytoczony przeze mnie fragment ukazuje z całą ostrością instrumentalne traktownie przez Słowińskiego historii. Sugerowanie bowiem bez ogródek, że był Michnik albo aparatczykiem, albo komunistycznym inteligentem, bądź wreszcie ubekiem, jest po prostu prymitywną, obrzydliwą insynuacją. Mowa przecież o człowieku, który za swoją walkę z komunizmem spędził ponad pięć lat w peerlowskich wiezieniach, między innymi pod prokuratorskim zarzutem dopuszczenia się przestępstwa próby obalenia siłą ustroju, co wedle obowiązującego wówczas kodeksu karnego stanowiło zbrodnię, zagrożoną karą śmierci.
Przytoczone wyżej cytaty to tylko kilka przykładów ukazujących niedomagania książki. Mógłbym je mnożyć, ale myślę, że już te w zupełności wystarczą. Moje zarzuty wobec „Karawany renegatów” są naturalnie większe i mniejsze, jednak ostatni z nich dyskwalifikuje ją, niestety, jako wartościową książkę historyczną i dyskwalifikuje jej Autora jako rzetelnego i uczciwego przekaziciela wiedzy historycznej. Jawi się on wyłącznie jako propagandysta, manipulujący historią dla doraźnych politycznych celów.
Michael Seven
Melbourne (Australia)
więcej...

Podobne publikacje

Ebook

Coco ChanelCoco Chanel

Hal Vaughan

Najgłębiej ukryte sekrety Coco Chanel – uosobienia francuskiego szyku, pierwszej damy światowej mody, ale też kolaborantki, która romansowała z niemieckim szpiegiem i współpracowała z Abwehrą.

Najgłębiej ukryte sekrety Coco Chanel – uosobienia francuskiego szyku, pierwszej damy światowej mody, ale też kolaborantki, która romansowała z niemieckim szpiegiem i współpracowała z Abwehrą.

Ebook

Chłopak z WarszawyChłopak z Warszawy

Andrzej Borowiec

Powstanie widziane oczami szesnastoletniego żołnierza AK. Książka dedykowana wszystkim chłopakom z Warszawy – „szczególnie tym, którym nie dane było dorosnąć”.

Powstanie widziane oczami szesnastoletniego żołnierza AK. Książka dedykowana wszystkim chłopakom z Warszawy – „szczególnie tym, którym nie dane było dorosnąć”.

Ebook

EgzekutorEgzekutor

Stefan Dąbski

Niejednoznaczne, kontrowersyjne oblicze polskiego bohaterstwa podczas II wojny światowej. Szczera do bólu spowiedź człowieka, który w imię patriotyzmu i walki z okupantem w wieku kilkunastu lat został bezwzględnym katem.

Niejednoznaczne, kontrowersyjne oblicze polskiego bohaterstwa podczas II wojny światowej. Szczera do bólu spowiedź człowieka, który w imię patriotyzmu i walki z okupantem w wieku kilkunastu lat został bezwzględnym katem.

Ebook

Najsłynniejsze bękarty w dziejac...Najsłynniejsze bękarty w dziejach Polski

Romuald Romański

Jedni – buntowniczy, niepogodzeni z własną pozycją – wywoływali wojny. Inni, urodzeni w lepszych czasach, dostępowali zaszczytów. Jak żyli najsłynniejsi królewscy potomkowie z nieprawego łoża?

Jedni – buntowniczy, niepogodzeni z własną pozycją – wywoływali wojny. Inni, urodzeni w lepszych czasach, dostępowali zaszczytów. Jak żyli najsłynniejsi królewscy potomkowie z nieprawego łoża?

Ebook

Szpieg CIA w polskim Sztabie Gen...Szpieg CIA w polskim Sztabie Generalnym

Franciszek Puchała

Zdrajca czy bohater? Współpracownik CIA, a może także wywiadu radzieckiego? Prawda i mity o płk. Ryszardzie Kuklińskim – szpiegu, który stał się legendą.

Zdrajca czy bohater? Współpracownik CIA, a może także wywiadu radzieckiego? Prawda i mity o płk. Ryszardzie Kuklińskim – szpiegu, który stał się legendą.

Ebook

KleopatraKleopatra

Stacy Schiff

Biografia Kleopatry, która jak nikt inny potrafiła wykorzystać siłę miłości i pożądania – zdobywając serca i łoża Juliusza Cezara i Marka Antoniusza stała się najpotężniejszą kobietą swoich czasów.

Biografia Kleopatry, która jak nikt inny potrafiła wykorzystać siłę miłości i pożądania – zdobywając serca i łoża Juliusza Cezara i Marka Antoniusza stała się najpotężniejszą kobietą swoich czasów.

Ebook

Czar ChanelCzar Chanel

Paul Morand

Napisano o niej stosy książek, powiedziano wiele prawd, półprawd i kłamstw. Była nieposłusznym dzieckiem, krnąbrną kochanką, wojowniczą projektantką – prawdziwym Lucyferem... Wspaniale ilustrowana biograficzna opowieść o Coco Chanel, w której zabiera głos ona sama.

Napisano o niej stosy książek, powiedziano wiele prawd, półprawd i kłamstw. Była nieposłusznym dzieckiem, krnąbrną kochanką, wojowniczą projektantką – prawdziwym Lucyferem... Wspaniale ilustrowana biograficzna opowieść o Coco Chanel, w której zabiera głos ona sama.

Ebook

GenerałGenerał

Wojciech Jaruzelski

Powstała na podstawie rozmów z Wojciechem Jaruzelskim oraz odnalezionych w archiwach dokumentów biografia jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej polityki i historii XX wieku.

Powstała na podstawie rozmów z Wojciechem Jaruzelskim oraz odnalezionych w archiwach dokumentów biografia jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej polityki i historii XX wieku.

Ebook

Rotmistrz PileckiRotmistrz Pilecki

Adam Cyra

Biografia Witolda Pileckiego, człowieka, który dobrowolnie stał się więźniem Auschwitz, by zorganizować tam konspirację. Książkę uzupełnia jego słynny raport napisany po ucieczce z obozu.

Biografia Witolda Pileckiego, człowieka, który dobrowolnie stał się więźniem Auschwitz, by zorganizować tam konspirację. Książkę uzupełnia jego słynny raport napisany po ucieczce z obozu.

Ebook

Antoni GaudiAntoni Gaudi

Krzysztof K. Słowiński

TWORZYŁ JAK GENIUSZ. ŻYŁ JAK ŚWIĘTY. ZMARŁ JAK ŻEBRAK… Biograficzna opowieść o geniuszu, którego projekty sprawiają wrażanie jakby nie były poddane siłom grawitacji.

Antoni Gaudi

Czarodziej architektury

Krzysztof K. Słowiński Wydawca: Fronda MOBI + EPUB (w wersji papierowej 342 strony)

TWORZYŁ JAK GENIUSZ. ŻYŁ JAK ŚWIĘTY. ZMARŁ JAK ŻEBRAK… Biograficzna opowieść o geniuszu, którego projekty sprawiają wrażanie jakby nie były poddane siłom grawitacji.

Ebook

Erik Jan HanussenErik Jan Hanussen

Przemysław Słowiński

Biografia zaufanego człowieka Hitlera – jasnowidza żydowskiego pochodzenia, przez jednych uważanego za zręcznego iluzjonistę, przez innych za oszusta. Postaci do dziś budzącej wielkie kontrowersje.

Biografia zaufanego człowieka Hitlera – jasnowidza żydowskiego pochodzenia, przez jednych uważanego za zręcznego iluzjonistę, przez innych za oszusta. Postaci do dziś budzącej wielkie kontrowersje.

Ebook

Jane FondaJane Fonda

Paul Sherman

Niezwykła kobieta – pełna seksapilu i pasji. Niezwykła biografia – od rozrywkowej dziewczyny do aktywnej pacyfistki. I niezwykła książka – zbeletryzowana opowieść o Jane Fondzie, królowej aerobiku.

Niezwykła kobieta – pełna seksapilu i pasji. Niezwykła biografia – od rozrywkowej dziewczyny do aktywnej pacyfistki. I niezwykła książka – zbeletryzowana opowieść o Jane Fondzie, królowej aerobiku.

Ebook

Lech KaczyńskiLech Kaczyński

Przemysław Słowiński

Przepiękne wydanie albumowe. Historia Lecha Kaczyńskiego – polityka i prezydenta – zapisana w fotograficznych obrazach.

Przepiękne wydanie albumowe. Historia Lecha Kaczyńskiego – polityka i prezydenta – zapisana w fotograficznych obrazach.

Ebook

Charles LindberghCharles Lindbergh

Przemysław Słowiński

Biografia równie słynnej, co kontrowersyjnej postaci – Charlesa Augustusa Lindbergha, znakomitego lotnika, który zasłynął pierwszym w historii samotnym przelotem z Ameryki do Europy bez międzylądowań, zarazem współpracownika tajnego wywiadu i traumatycznie doświadczonego ojca przez porwanie ukochanego syna. Narracje snuje para wytrawnych pisarzy – Przemysław Słowiński i Danuta Uhl-Herkoperec, a to obietnica kilku godzin wspaniałej lektury.

Charles Lindbergh

Samotny orzeł

Przemysław Słowiński Wydawca: Videograf MOBI + EPUB (w wersji papierowej 416 stron)

Biografia równie słynnej, co kontrowersyjnej postaci – Charlesa Augustusa Lindbergha, znakomitego lotnika, który zasłynął pierwszym w historii samotnym przelotem z Ameryki do Europy bez międzylądowań, zarazem współpracownika tajnego wywiadu i traumatycznie doświadczonego ojca przez porwanie ukochanego syna. Narracje snuje para wytrawnych pisarzy – Przemysław Słowiński i Danuta Uhl-Herkoperec, a to obietnica kilku godzin wspaniałej lektury.

Audiobook

Charles LindberghCharles Lindbergh

Przemysław Słowiński

Biografia równie słynnej, co kontrowersyjnej postaci – Charlesa Augustusa Lindbergha, znakomitego lotnika, który zasłynął pierwszym w historii samotnym przelotem z Ameryki do Europy bez międzylądowań, zarazem współpracownika tajnego wywiadu i traumatycznie doświadczonego ojca przez porwanie ukochanego syna. Narracje snuje para wytrawnych pisarzy – Przemysław Słowiński i Danuta Uhl-Herkoperec, a to obietnica kilku godzin wspaniałej lektury.

Biografia równie słynnej, co kontrowersyjnej postaci – Charlesa Augustusa Lindbergha, znakomitego lotnika, który zasłynął pierwszym w historii samotnym przelotem z Ameryki do Europy bez międzylądowań, zarazem współpracownika tajnego wywiadu i traumatycznie doświadczonego ojca przez porwanie ukochanego syna. Narracje snuje para wytrawnych pisarzy – Przemysław Słowiński i Danuta Uhl-Herkoperec, a to obietnica kilku godzin wspaniałej lektury.

Ebook

Muhammad AliMuhammad Ali

Przemysław Słowiński

Wybitny sportowiec. Trzykrotny bokserski mistrz świata wszechwag. Człowiek legenda. Biograficzna opowieść o Muhammadzie Alim, niedoścignionym gigancie boksu, osadzona na tle burzliwych lat 60. i 70. XX wieku i wydarzeń, które wówczas miały miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Wybitny sportowiec. Trzykrotny bokserski mistrz świata wszechwag. Człowiek legenda. Biograficzna opowieść o Muhammadzie Alim, niedoścignionym gigancie boksu, osadzona na tle burzliwych lat 60. i 70. XX wieku i wydarzeń, które wówczas miały miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Ebook

Edith Piaf i Marcel CerdanEdith Piaf i Marcel Cerdan

Przemysław Słowiński

Opowieść o wielkiej i tragicznej miłości legendarnej piosenkarki Edith Piaf i wybitnego boksera francuskiego Marcela Cerdana.

Opowieść o wielkiej i tragicznej miłości legendarnej piosenkarki Edith Piaf i wybitnego boksera francuskiego Marcela Cerdana.

Ebook

RockyRocky

Przemysław Słowiński

Biografia, która przedstawia w barwnej, zbeletryzowanej formie dzieje słynnego Rocky’ego, amerykańskiego boksera o włoskich korzeniach, zawodowego mistrza wszech wag w latach 1952–1956.

Biografia, która przedstawia w barwnej, zbeletryzowanej formie dzieje słynnego Rocky’ego, amerykańskiego boksera o włoskich korzeniach, zawodowego mistrza wszech wag w latach 1952–1956.

Ebook

SaletaSaleta

Przemysław Saleta

Biografia znanego mistrza kickboxingu, miłośnika sportów ekstremalnych, prezentera i gwiazdy programów telewizyjnych. Nie tylko dla fanów sportu!

Biografia znanego mistrza kickboxingu, miłośnika sportów ekstremalnych, prezentera i gwiazdy programów telewizyjnych. Nie tylko dla fanów sportu!

Informacje o formacie
ePUB zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Książki tworzone w tym formacie nie mają podziału na strony. Główną zaletą publikacji ePUB jest automatyczne dopasowanie się do szerokości ekranu urządzenia, na którym są wyświetlane. Dzięki temu przewijamy tekst tylko w górę lub w dół. Format ten sprawdza się w urządzeniach mobilnych, wyposażonych zazwyczaj w niewielki ekran.

Można go przeczytać na:
- e-czytniku,
- tablecie *,
- smartphonie *,
- komputerze **.

* z zainstalowaną aplikacją obsługującą pliki typu ePUB
- dla systemu Android (Publio, Aldiko, Bluefire Reader)
- dla systemu iOS (Publio, iBooks, Stanza, Bluefire Reader)

** z zainstalowanym programem obsługującym pliki typu ePUB (np. Adobe Digital Editions, Calibre)


UWAGA!
Jeżeli książka występuje w formacie Kindle (MOBI) i ePUB, w jednym zakupie otrzymasz obydwa formaty. Wybór formatu następuje na karcie pobierania książki.
Informacje o formacie
MOBI zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Najlepszy format na Kindle!

E-book w formacie MOBIPOCKET można pobrać przede wszystkim na czytnik Kindle.
Czytanie książek w formacie MOBI na innych urządzeniach elektronicznych (np. e-czytnik, tablet, smartphone, komputer) jest możliwe, pod warunkiem że zostaną one wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, np. Kindle for PC, MobiPocket Reader.

UWAGA!
Jeżeli książka występuje w formacie Kindle (MOBI) i ePUB, w jednym zakupie otrzymasz obydwa formaty. Wybór formatu następuje na karcie pobierania książki.