Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Karol Marek Klimczak - liczba pozycji (2)

Absolwent Christian-Albrechts Universitaet w Kilonii i Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskał stopień doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, a obecnie jest adiunktem w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szczególnie interesuje się finansami przedsiębiorstw, sprawozdawczością finansową, rynkami finansowymi i zarządzaniem ryzykiem. Jest autorem publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, takich jak „Przegląd Organizacji”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „The International Journal of Accounting”, „Accounting Research Journal”, „The Journal of Risk Finance”, „Journal of Risk Management in Financial Institutions”, „Journal of Strategic Information Systems”. Jego najnowsze badania dotyczą wpływu informacji finansowych i niefinansowych na notowania akcji spółek. Należy do stowarzyszenia European Accounting Association i Polrisk.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Wycena akcji a sprawozdawczość f...Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa

Karol Marek Klimczak

Przegląd metod związanych z analizą relacji zachodzących między wartością spółek giełdowych a dostępnymi informacjami ze sprawozdań finansowych publikowanych cyklicznie.

Przegląd metod związanych z analizą relacji zachodzących między wartością spółek giełdowych a dostępnymi informacjami ze sprawozdań finansowych publikowanych cyklicznie.