Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Katarzyna Morawska - liczba pozycji (2)

ur. 25 listopada 1933, Węgrzynów

W latach 1951–56 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1954–95 pracowała w Instytucie Sztuki PAN. Autorka tomu: „Historia muzyki polskiej. Tom I, część 2: Średniowiecze 1320–1500 oraz „Historia muzyki polskiej. Tom II: Renesans 1500-1600”.
W roku 1966 otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych. Od 1956 do 1967 roku była sekretarzem redakcji „Słownika muzyków polskich”, w latach 1972–93 zastępcą redaktora naczelnego i 1993–95 redaktorem naczelnym kwartalnika „Muzyka”. Jest autorką licznych prac, głównie z zakresu polskiej i powszechnej historii muzyki XV i XVI wieku, zwłaszcza muzyki organowej i dziejów historiografii muzycznej w Polsce dotyczących m.in. badań nad muzyką dawną, a ponadto opracowań źródłowo-dokumentacyjnych i leksykograficznych. Prowadziła też zajęcia dydaktyczne na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie (1970–79) i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1972–79). Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom...Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 2: Średniowie...

Katarzyna Morawska

Druga część tomu „Średniowiecze” z cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320–1500.

Druga część tomu „Średniowiecze” z cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320–1500.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom II...Historia Muzyki Polskiej. Tom II: Renesans 1500–1600

Katarzyna Morawska

Drugi tom „Historii muzyki polskiej”. Katarzyna Morawska, znawczyni muzyki dawnej, przedstawia kulturę muzyczną w Polsce XVI wieku oraz twórczość wokalną i wokalno-instrumentalną tego okresu.

Drugi tom „Historii muzyki polskiej”. Katarzyna Morawska, znawczyni muzyki dawnej, przedstawia kulturę muzyczną w Polsce XVI wieku oraz twórczość wokalną i wokalno-instrumentalną tego okresu.