Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Katarzyna Pachniak - liczba pozycji (1)

Arabistka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistycznym UW. Zajmuje się średniowieczną muzułmańską teologią, teorią polityki, filozofią i jest autorką wielu prac poświęconych tym dziedzinom, m.in. „Filozofia polityki muzułmańskiej na podstawie dzieł Abu Hamida al-Gazalego” (2001), „Doktryny ismailickie w dziełach Al-Kirmaniego” (2004), „Nauka i kultura arabska i jej wpływ na średniowieczną Europę” (2010), a także licznych artykułów i opracowań zamieszczonych w pismach naukowych krajowych i zagranicznych. Przetłumaczyła z arabskiego słynne rozprawy filozoficzne, jak np. „Al-Ghazali Sprawiedliwa waga. Ratunek przed zabłądzeniem” (2008), oraz z języków europejskich prace dotyczące islamu, muzułmańskiej kultury, sztuki i historii.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Ezoteryczne odłamy islamu w muzu...Ezoteryczne odłamy islamu w muzułmańskiej literaturz...

Katarzyna Pachniak

Studium, które podejmuje próbę przedstawienia środowiska religijnego wczesnego szyizmu oraz rekonstrukcji jego początkowych doktryn ze szczególnym wskazaniem na ich genezę i inspiracje.

Studium, które podejmuje próbę przedstawienia środowiska religijnego wczesnego szyizmu oraz rekonstrukcji jego początkowych doktryn ze szczególnym wskazaniem na ich genezę i inspiracje.