Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Katarzyna Szalewska - liczba pozycji (1)

Pracuje w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej UG. Współredaktorka książek „Przekleństwo rzeczywistości. Rzecz o obsesji i fantazji” oraz „Czesława Miłosza «północna strona»”. Autorka artykułów i recenzji poświęconych antropologii przestrzeni miejskiej, pismu melancholijnemu oraz współczesnej refleksji teoretycznohistorycznej.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Pasaż tekstowyPasaż tekstowy

Katarzyna Szalewska

Studium na temat współczesnego eseju polskiego, którego autorka punktem wyjścia swej literaturoznawczej refleksji uczyniła utożsamienie nowoczesności i urbanizmu.

Studium na temat współczesnego eseju polskiego, którego autorka punktem wyjścia swej literaturoznawczej refleksji uczyniła utożsamienie nowoczesności i urbanizmu.