Ebook

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo

Format:
23,99 zł
Skonfiguruj szybki zakup Do schowka

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo - Opis

Ważne opracowanie na temat roli i znaczenia internatu w pracy nad wyrównaniem deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Obowiązkowa lektura zwłaszcza dla pedagogów specjalnych.

Autorka koncentruje się w badaniach na grupie osób o obniżonej sprawności umysłowej. Analizuje organizację procesu wychowania dzieci upośledzonych umysłowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kształtowanie kompetencji społecznych osób o obniżonej sprawności umysłowej i stan badań nad tym zagadnieniem. Prezentuje kierunki rewalidacji niepełnosprawnych umysłowo: strategie i procedury, a także wybrane nowatorskie metody aktywizujące. Podkreśla znaczenie internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. Umieszcza tę placówkę w systemie oświaty i wychowania, opisuje strukturę modelu organizacyjnego, funkcje internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, a także kompensacyjne metody, formy i typy zajęć stosowane w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w internacie.
W drugiej części książki autorka omawia badania, które przeprowadziła w powyższej grupie. Opisuje metody i obszary działań wychowawczych organizowanych w badanych internatach (ilość i rodzaj kompensacyjnych metod wychowawczych, obszary i kierunki oddziaływań wychowawczych), specjalistyczne przygotowanie kadry pedagogicznej, bazę lokalową i wyposażenie internatów, strukturę rodzin wychowanków, poziom kompetencji społecznych (m.in. negatywne czynniki występujące w procesie socjalizacji, zależności bądź zbieżności pomiędzy respektowaniem norm społecznych, pozytywne nastawienie do miejsca pobytu, uczestnictwo w zajęciach, funkcjonowanie w grupie wychowanków, poziom uspołecznienia).

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo - Informacje szczegółowe

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

Teoria wychowania w zarysieTeoria wychowania w zarysie

Mieczysław Łobocki

Podręcznik, który przedstawia wybrane zagadnienia współczesnej teorii wychowania. Nieocenione źródło wiedzy dla studentów pedagogiki, nauczycieli i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Podręcznik, który przedstawia wybrane zagadnienia współczesnej teorii wychowania. Nieocenione źródło wiedzy dla studentów pedagogiki, nauczycieli i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ebook

Uczeń niepełnosprawny i jego nau...Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzen...

Szczegółowe opracowanie skierowane do pedagogów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi. Ukazuje m.in. systemy kształcenia osób z dysfunkcjami w wybranych krajach Europy.

Szczegółowe opracowanie skierowane do pedagogów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi. Ukazuje m.in. systemy kształcenia osób z dysfunkcjami w wybranych krajach Europy.

ADHD – prawie normalne życie Wydawca: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna PDF (w wersji papierowej 166 stron)
Ebook

Idea integracji a wychowanieIdea integracji a wychowanie

Podręcznik stanowi nieocenioną pomoc teoretyczną i praktyczną dla nauczycieli i pedagogów, którzy dążą do ulepszenia swoich działań wychowawczych i pracują nad spójnością przekazu.

Podręcznik stanowi nieocenioną pomoc teoretyczną i praktyczną dla nauczycieli i pedagogów, którzy dążą do ulepszenia swoich działań wychowawczych i pracują nad spójnością przekazu.

Ebook

Praca domowa najmłodszych uczniówPraca domowa najmłodszych uczniów

Władysław Puślecki

Podręcznik w ciekawy sposób prezentuje zagadnienie pracy domowej wykonywanej przez uczniów najniższego poziomu edukacyjnego.

Podręcznik w ciekawy sposób prezentuje zagadnienie pracy domowej wykonywanej przez uczniów najniższego poziomu edukacyjnego.

Ebook

Odkryjmy Montessori raz jeszcze...Odkryjmy Montessori raz jeszcze...

Anetta Albinowska

Ważne i ciekawe opracowanie dla pedagogów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, zwłaszcza tych wykorzystujących w swej pracy tzw. metodę Montessori.

Ważne i ciekawe opracowanie dla pedagogów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, zwłaszcza tych wykorzystujących w swej pracy tzw. metodę Montessori.

Informacje o formacie
PDF zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Format używany do prezentacji książek lub czasopism, które wymagają formatu stronicowanego, ponieważ ich treść nie może dopasować się dowolnie (swobodnie) do szerokości ekranu. Pliki PDF zawierają interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych. Proporcjonalne rozmieszczenie elementów na stronie sprawdza się w urządzeniach wyposażonych w duże ekrany.

Możesz go przeczytać na dowolnym urządzeniu z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem (np. Adobe Reader)