Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Konstanty A. Jeleński - liczba pozycji (1)

2 stycznia 1922, Warszawa
4 maja 1987, Paryż (Francja)

Eseista, tłumacz, krytyk literacki, propagator kultury polskiej na Zachodzie (zwłaszcza twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza). Od 1939 r. przebywał na emigracji, najpierw we Włoszech, a od roku 1951 we Francji. Współpracownik paryskiej „Kultury”. Publikował m.in. prace z dziedziny literatury („Zbiegi okoliczności”, 1981) i krytyki sztuki („Jan Lebenstein”, 1980).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Chwile oderwaneChwile oderwane

Konstanty A. Jeleński

Autobiografia intelektualna jednej z najbardziej tajemniczych postaci literatury polskiej 2. połowy XX w. Sztuka łączy się w niej z życiem, a refleksja z chłodnym oglądem emigracyjnej rzeczywistości.

Autobiografia intelektualna jednej z najbardziej tajemniczych postaci literatury polskiej 2. połowy XX w. Sztuka łączy się w niej z życiem, a refleksja z chłodnym oglądem emigracyjnej rzeczywistości.