Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Krzysztof Baculewski - liczba pozycji (2)

ur. 26 grudnia 1950, Warszawa

Polski muzykolog. W 1974 r. ukończył studia w warszawskiej PWSM (dziś Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) pod kierunkiem prof. Witolda Rudzińskiego. W latach 1975–76 studiował kompozycję u Oliviera Messiaena w Konserwatorium Paryskim oraz muzykę elektroakustyczną w Groupe de Recherches Musicales (tzw. staż Pierre Schaeffera). W 1982 r. na Uniwersytecie Warszawskim otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych. Od tego roku wykłada w UMFC. W 1990 r. przeprowadził przewód kwalifikacyjny II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie, a w 1998 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego w macierzystej uczelni. W roku 2001 otrzymał tytuł profesora.
Wykładał gościnnie w wielu krajach (m.in. Bułgaria, Niemcy, Austria, Francja), w tym także na uczelniach muzycznych. W 2002 r. był gościnnym profesorem na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji. Jako autor artykułów różnego rodzaju, esejów, krytyk itp., współpracuje od 1972 r. z „Ruchem Muzycznym”, pisywał także do „Studia” i „Klasyki”. Jest autorem szeregu artykułów do „Encyklopedii Muzycznej PWM”, był redaktorem działu muzyki XX w. „Encyklopedii Muzyki PWN” (1996). W latach 2003–13 był prezesem fundacji „Concert spirituel”. W 2007 r. otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
W 1976 roku debiutował jako kompozytor na „Warszawskiej Jesieni”, dziesięć lat później został członkiem Komisji Repertuarowej tego festiwalu. W 1986 r. Opera Wrocławska wystawiła dramat muzyczny „Nowe Wyzwolenie”. Jego utwory wykonywane są na większości najważniejszych polskich festiwali muzyki współczesnej, a także w Czechach, na Słowacji i Węgrzech, w Niemczech, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, ponadto w USA, Japonii, Meksyku i krajach Ameryki Łacińskiej.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI...Historia Muzyki Polskiej. Tom VII, część 1: Współcze...

Krzysztof Baculewski

Część 1. tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.

Część 1. tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI...Historia Muzyki Polskiej. Tom VII, część 2: Współcze...

Krzysztof Baculewski

Część druga tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Opisuje sytuację kultury muzycznej od czasów PRL do schyłku XX w. Autor szeroko omawia późny modernizm i postmodernizm w polskiej muzyce współczesnej.

Część druga tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Opisuje sytuację kultury muzycznej od czasów PRL do schyłku XX w. Autor szeroko omawia późny modernizm i postmodernizm w polskiej muzyce współczesnej.