Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Krzysztof Frysztacki - liczba pozycji (1)

Prof. dr hab., profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej. Wykładał także na innych uczelniach w kraju i za granicą. Jego wieloletnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii miasta, socjologii stosowanej, w szczególności w połączeniu z problemami społecznymi, historii i teorii pracy socjalnej. Od kilku kadencji należy do Komitetu Socjologii PAN.
Jest autorem licznych artykułów, prac zbiorowych, książek. Wśród jego najnowszych tytułów znalazły się m.in. książki „Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych” oraz (współautorsko) „Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi”.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Socjologia problemów społecznychSocjologia problemów społecznych

Krzysztof Frysztacki

Książka, która analizuje pojęcie problemu społecznego z perspektywy socjologicznej. Opisuje takie zagadnienia jak ubóstwo, alkoholizm i przemoc, oraz kierunki i sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom.

Książka, która analizuje pojęcie problemu społecznego z perspektywy socjologicznej. Opisuje takie zagadnienia jak ubóstwo, alkoholizm i przemoc, oraz kierunki i sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom.