Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Krzysztof Korzeniowski - liczba pozycji (1)

Profesor doktor habilitowany. Psycholog społeczny, członek zespołu Pracowni Psychologii Politycznej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, kierownik studiów doktoranckich.
Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Korzeniowskiego koncentrują się wokół takich zagadnień, jak: makropsychologia, psychologia polityczna, w tym: alienacja, anomia, autorytaryzm, paranoja polityczna, zachowania wyborcze, transformacja systemowa (proces demokratyzacji), zaangażowanie obywatelskie.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu psychologii społecznej, politycznej i makropsychologii.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Polska paranoja politycznaPolska paranoja polityczna

Krzysztof Korzeniowski

Monografia omawiająca społeczne emocje w kontekście politycznym. „Jest to książka (…) o naszej szczególnej wrażliwości na zagrożenia i skłonności do doszukiwania się wrogiej działalności spiskowej”.

Monografia omawiająca społeczne emocje w kontekście politycznym. „Jest to książka (…) o naszej szczególnej wrażliwości na zagrożenia i skłonności do doszukiwania się wrogiej działalności spiskowej”.