Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Lech Witkowski - liczba pozycji (2)

Profesor dr hab., prof. zw., filozof, epistemolog, pedagog, historyk idei i kulturoznawca, badacz teorii dwoistości i teorii tożsamości. Realizuje tematy badawcze: „Profile i tropy ambiwalencji w kulturze”, „Paideia i jej oblicza w humanistyce”. Do jego ważniejszych publikacji należą: „Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli”, „Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona”, „Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji”, „Edukacja wobec sporów (po) nowoczesność”, „Listy o edukacji” (red. nauk.).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Historie autorytetu wobec kultur...Historie autorytetu wobec kultury i edukacji

Lech Witkowski

Książka zanurzona w historii, filozofii i pedagogice. Autor przywołuje stanowiska wybitnych osobowości, filozofów i pisarzy na temat autorytetu, osadzając je w kontekście kultury i edukacji.

Książka zanurzona w historii, filozofii i pedagogice. Autor przywołuje stanowiska wybitnych osobowości, filozofów i pisarzy na temat autorytetu, osadzając je w kontekście kultury i edukacji.

Ebook

Przełom dwoistości w pedagogice...Przełom dwoistości w pedagogice polskiej

Lech Witkowski

Imponująca próba zmierzenia się z dwudziestowieczną historią polskiej myśli pedagogicznej. Sylwetki niesłusznie zapomnianych wybitnych pedagogów oraz przegląd ich naukowego dorobku.

Imponująca próba zmierzenia się z dwudziestowieczną historią polskiej myśli pedagogicznej. Sylwetki niesłusznie zapomnianych wybitnych pedagogów oraz przegląd ich naukowego dorobku.