Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Leszek Jerzy Jasiński - liczba pozycji (2)

Ekonomista, pracownik Politechniki Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w latach 2005–2013.
Zajmuje się ekonomią międzynarodową, finansami i makroekonomią. Autor książek:
• „Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej”,
• „Myślenie perspektywiczne (Uwarunkowania badania przyszłości typu foresight)”,
• „Podstawy makroekonomii”,
• „Podstawy mikroekonomii i finansów”,
• „Bliżej centrum czy na peryferiach? (Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku)”,
• „Sektory przemysłu i wiedzy (Ewolucja struktury gospodarki)”,
• „Ekonomia i etyka”,
• „Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej”,
• „Podstawy ekonomii”.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Współczesny krajobraz ekonomicznyWspółczesny krajobraz ekonomiczny

Leszek Jerzy Jasiński

Omówienie kilku istotnych problemów nurtujących gospodarkę światową. Autor skupia swą uwagę na skuteczności polityki makroekonomicznej, zadłużeniu publicznym, relacjach międzynarodowych, zmianach strukturalnych, nierównościach społecznych i przemianach instytucjonalnych.

Omówienie kilku istotnych problemów nurtujących gospodarkę światową. Autor skupia swą uwagę na skuteczności polityki makroekonomicznej, zadłużeniu publicznym, relacjach międzynarodowych, zmianach strukturalnych, nierównościach społecznych i przemianach instytucjonalnych.