Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Łukasz Biskupski - liczba pozycji (1)

Kulturoznawca i filmoznawca, doktorant uzyskał w Instytucie Kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się dawną i współczesną kulturą wizualną.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Miasto atrakcjiMiasto atrakcji

Łukasz Biskupski

Monografia ukazująca przemiany kultury popularnej na przełomie XIX i XX w. i towarzyszący im proces wykształcania się kina jako dominującej formy rozrywki w przemysłowej Łodzi zaboru rosyjskiego.

Monografia ukazująca przemiany kultury popularnej na przełomie XIX i XX w. i towarzyszący im proces wykształcania się kina jako dominującej formy rozrywki w przemysłowej Łodzi zaboru rosyjskiego.