Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Marek Hetmański - liczba pozycji (2)

Filozof, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kieruje Zakładem Ontologii i Teorii Poznania. Prowadzi epistemologiczne analizy poznania uwarunkowanego narzędziami i urządzeniami technicznymi, a także wiedzy powstającej w systemach informatycznych. Jest autorem monografii „Umysł a środowisko” i „Umysł a maszyny. Krytyka obliczeniowej teorii umysłu”, zredagował: „Epistemologię współcześnie”, „Epistemology – From Old Dilemmas to New Perspectives”.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Epistemologia współcześnieEpistemologia współcześnie

Marek Hetmański

Tom złożony z rozpraw i artykułów wygłoszonych podczas konferencji „Epistemologia współcześnie”, która odbyła się w Instytucie Filozofii UMCS w Lublinie w listopadzie 2005 r.

Tom złożony z rozpraw i artykułów wygłoszonych podczas konferencji „Epistemologia współcześnie”, która odbyła się w Instytucie Filozofii UMCS w Lublinie w listopadzie 2005 r.

Ebook

Epistemologia informacjiEpistemologia informacji

Marek Hetmański

Prezentacja podmiotowych i poznawczych aspektów kategorii informacji i jej znaczenia dla epistemologicznych analiz poznania i wiedzy.

Prezentacja podmiotowych i poznawczych aspektów kategorii informacji i jej znaczenia dla epistemologicznych analiz poznania i wiedzy.