Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Marek Kazimierz Barański - liczba pozycji (1)

ur. 19 kwietnia 1943, Warszawa

Historyk mediewista, dr hab. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent, a potem pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Działał w Komitecie Obrony Robotników, w 1978 r. podpisał deklarację Towarzystwa Kursów Naukowych. W tym samym roku stracił pracę. W latach 1977–81 uczestniczył w wydawaniu prasy w drugim obiegu. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany.
Zajmuje się historią średniowiecza Europy Środkowej. Ważniejsze publikacje: „Dominium sądeckie. Od książęcego okręgu grodowego do majątku klasztoru klarysek sądeckich” (praca habilitacyjna, 1992), „Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki” (1996), „Mieszko I i Bolesław Chrobry” (1999), „Dynastia Piastów w Polsce” (2005).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Historia Polski średniowiecznejHistoria Polski średniowiecznej

Marek Kazimierz Barański

Książka, która w zajmujący sposób przedstawia najwcześniejsze dzieje Polski oraz mechanizmy jej terytorialnego rozwoju i wzrostu politycznego znaczenia w Europie.

Książka, która w zajmujący sposób przedstawia najwcześniejsze dzieje Polski oraz mechanizmy jej terytorialnego rozwoju i wzrostu politycznego znaczenia w Europie.