Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Marian Lech Klementowski - liczba pozycji (1)

ur. 1943

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor kilkudziesięciu pozycji obejmujących monografie, obszerne rozprawy i artykuły, w tym również publikowane w języku niemieckim w prestiżowym czasopiśmie „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”. Uczestnik krajowych i zagranicznych sympozjów naukowych. W kręgu jego głównych zainteresowań badawczych znajdują się: historia europejskiego prawa i postępowania karnego oraz gwarancje ochrony wolności osobistej w średniowiecznych i wczesnonowożytnych państwach europejskich. Autor m.in.: „Studia nad kształtowaniem się gwarancji ochrony osobistej w państwie niemieckim X–XIV wiek” (Lublin 1994), opracował także 2Efemeros, czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672” (Lublin 2002).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Powszechna historia ustrojuPowszechna historia ustroju

Marian Lech Klementowski

Systematyczny wykład dziejów ustrojów państwowych, od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do wydarzeń z końca XX wieku.

Systematyczny wykład dziejów ustrojów państwowych, od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do wydarzeń z końca XX wieku.