Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Mariusz Grzebalski - liczba pozycji (1)

ur. 1969, Łódź

Poeta, także prozaik. Autor pięciu zbiorów wierszy, m.in. „Negatyw”, „Ulica Gnostycka” oraz „Słynne i świetne”. Laureat Nagrody Literackiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. W połowie lat 90. redaktor naczelny dwutygodnika literackiego „Nowy Nurt”. W 2001 r. ukazał się wybór jego wierszy w przekładzie na język niemiecki; książka została bardzo dobrze przyjęta w Niemczech i Austrii. „Człowiek, który biegnie przez las” – wydany w 2006 r. – jest jego debiutem prozatorskim.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Człowiek, który biegnie przez lasCzłowiek, który biegnie przez las

Mariusz Grzebalski

Debiut prozatorski poety Mariusza Grzebalskiego – jedenaście opowiadań, w których codzienność urasta do rangi rzeczy najistotniejszych.

Debiut prozatorski poety Mariusza Grzebalskiego – jedenaście opowiadań, w których codzienność urasta do rangi rzeczy najistotniejszych.