Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Mieczysław Chęciek - liczba pozycji (1)

Specjalista neurologopeda, przez wiele lat pracował jako logopeda i doradca metodyczny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Nauczał logopedii w PWSZ w Raciborzu, obecnie jest wykładowcą w WSETiNS w Kielcach. Kieruje Specjalistycznym Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim. Prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy i terapii jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia na podyplomowych studiach logopedycznych i neurologopedycznych na kilku uczelniach wyższych (m.in. na UŚ, UWr, UŁ, UG, SWPS w Warszawie) oraz ogólnopolskie warsztaty naukowo-szkoleniowe dla logopedów i neurologopedów, także dla psychologów. Opublikował w piśmiennictwie polskim i zachodnim ponad 90 prac z zakresu logopedii i pedagogiki, w tym ponad 50 na temat diagnozy i terapii jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych. Autor metod diagnostyczno-terapeutycznych w dziedzinie jąkania i dyslalii. Wieloletni członek kilku towarzystw logopedycznych w Polsce i za granicą (m.in. PTL, IALP, IFA). Przez kilka kadencji społecznie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a przez pięć kadencji był przewodniczącym Śląskiego Oddziału PTL. Odbył kilka staży logopedycznych, m.in. w zakresie terapii jąkania i zaburzeń głosu w ośrodkach logopedyczno-foniatrycznych w Berlinie Zachodnim, Monachium, Londynie, Oksfordzie. W 1998 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla logopedii i propagowanie polskiej myśli logopedycznej na arenie międzynarodowej, a w 2011 r. otrzymał państwowe odznaczenie Medal Złoty za Długoletnią Służbę. W 2005 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Widok:
Na stronie:
Ebook

JąkanieJąkanie

Mieczysław Chęciek

Opracowanie na temat jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych w ujęciu logopedycznym i neurologopedycznym – od literatury przedmiotu po diagnozę i terapię osób z zaburzeniami płynności mówienia.

Opracowanie na temat jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych w ujęciu logopedycznym i neurologopedycznym – od literatury przedmiotu po diagnozę i terapię osób z zaburzeniami płynności mówienia.