Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Monika Jadzińska - liczba pozycji (1)

Znana konserwator–restaurator malarstwa i obiektów sztuki współczesnej, adiunkt na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP, absolwentka UMK w Toruniu. W 2010 r. obroniła doktorat w Instytucie Sztuki PAN poświęcony zachowaniu sztuki współczesnej. Publikowała artykuły w wielu zagranicznych opracowaniach tematycznych, m.in. w: „Art”, „Conservation and Authenticity” (London 2009), „Inside Installations. Theory and Practice in the Care of Complex Artwork” (Amsterdam 2011), „Cultural Heritage/Cultural Identity: The Role of Conservation. ICOM-CC 16th Triennial Conference” (Lisbon 2011), „The Knowledge Tree” (London 2012), oraz w periodykach takich jak: „Sztuka i Dokumentacja”, „Ochrona Zabytków”. Jest czynnym uczestnikiem międzynarodowych i krajowych sympozjów oraz projektów badawczych związanych z zachowaniem i konserwacją dzieł sztuki.

Widok:
Na stronie:
Ebook

„Duże dzieło sztuki”„Duże dzieło sztuki”

Monika Jadzińska

Jak dbać o zachowanie sztuki współczesnej, skoro wymyka się ona tradycyjnym regułom praktyki konserwatorskiej? Ten dylemat rozstrzyga w swej monografii specjalistka w tej dziedzinie Monika Jadzińska.

Jak dbać o zachowanie sztuki współczesnej, skoro wymyka się ona tradycyjnym regułom praktyki konserwatorskiej? Ten dylemat rozstrzyga w swej monografii specjalistka w tej dziedzinie Monika Jadzińska.