Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Norman Davies - liczba pozycji (1)

ur. 8 czerwca 1939, Bolton (Wielka Brytania)

Brytyjski historyk. Studiował w Oksfordzie, Grenoble, Perugii, Sussex oraz Krakowie, gdzie doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez lata profesor historii na Wydziale Badań Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego, wykładał też na uniwersytetach Cambridge, Columbia, McGill, Hokkaido, Stanford, Harvard, w Adelajdzie i Oksfordzie. Jest członkiem British Academy i Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa wielu uniwersytetów, w tym Jagiellońskiego, Gdańskiego, Marii Curie-Skłodowskiej i Warszawskiego.
Wiele ze swoich książek poświęcił historii Polski, m.in. „Biały orzeł, czerwona gwiazda” (1972), „Boże igrzysko. Historia Polski” (1981), „Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego” (we współpracy z Rogerem Moorhousem, 2002), „Powstanie ’44” (2003). Napisał również m.in. „Europę. Rozprawę historyka z historią” (1996) oraz „Zaginione królestwa” (2011).
Za swoje zasługi uhonorowany polskim Orderem Orła Białego i brytyjskim Orderem św. Michała i św. Jerzego.

Widok:
Na stronie:
Autor:
Ebook

Szlak nadzieiSzlak nadziei

Norman Davies

500 zdjęć reporterskich – z Rosji, Iranu, Włoch, 500 zdjęć archiwalnych – w większości niepublikowanych. Podróż z wielkim znawcą historii szlakiem armii gen. Andersa, wyrwanej z „nieludzkiej ziemi”.

500 zdjęć reporterskich – z Rosji, Iranu, Włoch, 500 zdjęć archiwalnych – w większości niepublikowanych. Podróż z wielkim znawcą historii szlakiem armii gen. Andersa, wyrwanej z „nieludzkiej ziemi”.