Ebook

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce. Część 2

Wydawca:
Format:
19,90 zł
Skonfiguruj szybki zakup Do schowka

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce. Część 2 - Opis

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także osoby działające w imieniu jednostek organizacyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Celem dwuczęściowego cyklu jest przedstawienie praktycznego komentarza do każdego artykułu ustawy o dyscyplinie finansów publicznych (1–41), z przywołaniem aktualnego orzecznictwa GKO. W części II komentarza są omówione przepisy od art. 17 do art. 41 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, a m.in.:
• znamiona czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych opisane w art. 17–18c tej ustawy,
• sposób ustalania winy i okoliczności ją wyłączające,
• sposób określania czasu popełnienia naruszeń (ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń polegających na zaniechaniu działania nakazanego prawem),
• zasady stosowania reguł międzyczasowych,
• kwestie związane z wyłączeniem i niedochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• rodzaje stosowanych kar i zasady ich wymierzania,
• ustalanie okresów przedawnienia dochodzenia odpowiedzialności i zatarcia ukarania.
Publikacja zawiera również zestaw testów kontrolnych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce. Część 2 - Informacje szczegółowe

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce. Część 2 - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

KŚT ze stawkami amortyzacji i po...KŚT ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010

Książka jest opracowaniem w formie tabelarycznej. Zawiera Klasyfikację Środków Trwałych z uwzględnieniem rocznych stawek amortyzacji obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku.

Książka jest opracowaniem w formie tabelarycznej. Zawiera Klasyfikację Środków Trwałych z uwzględnieniem rocznych stawek amortyzacji obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku.

Ebook

Zespół 4 – „Koszty według rodzaj...Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie...

Jan Charytoniuk

Poradnik, który ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołów 4 i 5.

Poradnik, który ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołów 4 i 5.

Informacje o formacie
PDF zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Format używany do prezentacji książek lub czasopism, które wymagają formatu stronicowanego, ponieważ ich treść nie może dopasować się dowolnie (swobodnie) do szerokości ekranu. Pliki PDF zawierają interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych. Proporcjonalne rozmieszczenie elementów na stronie sprawdza się w urządzeniach wyposażonych w duże ekrany.

Możesz go przeczytać na dowolnym urządzeniu z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem (np. Adobe Reader)