Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Paweł Dybel - liczba pozycji (3)

ur. 1951

Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz ISNS UW. Specjalista w dziedzinie psychoanalizy i hermeneutyki, fenomenologii i poststrukturalizmu. Stypendysta fundacji: im. Aleksandra von Humboldta, Kościuszkowskiej, im. Fritza Thyssena oraz DAAD. Profesor wizytujący m.in. w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, a także na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Manchester Metropolitan University, University at Buffalo oraz w Goldsmith College w Londynie.
Wśród jego publikacji można wyróżnić takie pozycje jak: „Ziemscy, słowni, cieleśni” (1989), „Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda” (1995), „Freuda sen o kulturze” (1996), „Urwane ścieżki (Przybyszewski. Freud. Lacan)” (2000), „Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera” (2004), „Zagadka «drugiej płci». Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie” (2006), „Okruchy Psychoanalizy” (2007), „Granice Polityczności” (2008).

Widok:
Na stronie:
Autor:
Ebook

Zagadka „drugiej płci”Zagadka „drugiej płci”

Paweł Dybel

Monografia ukazująca, w jaki sposób gender studies wpisują się w kontekst tradycji psychoanalitycznej oraz rozlicznych koncepcji „różnicy seksualnej” pojawiających się w filozofii współczesnej.

Monografia ukazująca, w jaki sposób gender studies wpisują się w kontekst tradycji psychoanalitycznej oraz rozlicznych koncepcji „różnicy seksualnej” pojawiających się w filozofii współczesnej.

Ebook

Okruchy psychoanalizyOkruchy psychoanalizy

Paweł Dybel

Nowe odczytanie prac Zygmunta Freuda, ojca psychoanalizy, którego dzieło wciąż inspiruje badaczy różnych dyscyplin nauki.

Nowe odczytanie prac Zygmunta Freuda, ojca psychoanalizy, którego dzieło wciąż inspiruje badaczy różnych dyscyplin nauki.

Ebook

Granice rozumienia i interpretacjiGranice rozumienia i interpretacji

Paweł Dybel

Książka przedstawia najważniejsze założenia hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, a także opinie w stosunku do niej polemiczne.

Książka przedstawia najważniejsze założenia hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, a także opinie w stosunku do niej polemiczne.