Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Paweł Samuś - liczba pozycji (2)

Widok:
Na stronie:
Autor:
Ebook

Minister Józef BeckMinister Józef Beck

Paweł Samuś

Paweł Samuś w swoje pracy podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odegrały dom rodzinny i lata młodzieńcze w biografii bohatera książki, żołnierza i polityka, dyplomaty, ministra spraw zagranicznych Polski Odrodzonej – Józefa Becka.

Paweł Samuś w swoje pracy podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odegrały dom rodzinny i lata młodzieńcze w biografii bohatera książki, żołnierza i polityka, dyplomaty, ministra spraw zagranicznych Polski Odrodzonej – Józefa Becka.