Ebook

Pedagogika autorytarna

Geneza, modele, przemiany

Format:
Pobierz fragment
38,01 zł
Skonfiguruj szybki zakup Do schowka

Pedagogika autorytarna - Opis

Ważny podręcznik omawiający szczegółowo zagadnienie wychowania i kształcenia autorytarnego w Polsce w latach 1948–89.

Autorka w pierwszej części publikacji prezentuje ideowo-filozoficzne, społeczno-kulturowe i psychologiczne założenia totalitaryzmu i autorytaryzmu. Podaje genezę i znaczenie pojęcia „totalitaryzm”, opisuje źródła ideologii totalitarnych. Przedstawia krytykę liberalizmu i demokracji z perspektywy zwolenników totalitaryzmu. Omawia faszyzm jako ideologię wychowania, podkreśla specyfikę instytucji totalnych i ukryte wymiary instytucji edukacyjnych. Wyjaśnia genezę i znaczenie pojęć „autorytaryzm” i „osobowość autorytarna”. Odnosi się też do triady: totalitaryzm – autorytaryzm – autokratyzm.
Następnie opisuje rozwój pedagogiki autorytarnej w Polsce w latach 1948–89. Zwraca uwagę na model autorytarnej ideologii wychowawczej, istotę wychowania i kształcenia autorytarnego (etapy rozwoju autorytarnej refleksji pedagogicznej). Charakteryzuje system oświaty oraz działalność edukacyjną i wychowawczą szkoły w poszczególnych okresach.
W części trzeciej podaje współczesne teorie i ideologie wychowania autorytarnego. Tłumaczy pojęcia wiedza pedagogiczna i wychowanie w ujęciu różnych koncepcji. Podkreśla cel, treści (wartości) i zadania wychowania, a także istotę oddziaływań pedagogicznych. Omawia rolę aktorów procesu wychowania (konceptualizacja aktywności wychowanka i pojmowanie roli wychowawcy), metody, techniki i środki wychowania.
W końcowym rozdziale wyznacza perspektywy rozwoju oraz miejsce pedagogiki autorytarnej we współczesnej systematyce pedagogicznej.
W opracowaniu znajduje się bogata bibliografia, obejmująca również dokumenty i akty prawne oraz strony internetowe.

Pedagogika autorytarna - Informacje szczegółowe

Pedagogika autorytarna - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

Przemoc symboliczna w przedszkoluPrzemoc symboliczna w przedszkolu

Małgorzata Falkiewicz-Szult

Opracowanie w ciekawy sposób ujmuje temat przemocy symbolicznej jako jednego z nieuświadamianych etapów procesu socjalizacji dzieci w edukacji przedszkolnej.

Opracowanie w ciekawy sposób ujmuje temat przemocy symbolicznej jako jednego z nieuświadamianych etapów procesu socjalizacji dzieci w edukacji przedszkolnej.

Ebook

DydaktykaDydaktyka

Czesław Kupisiewicz

Podręcznik wybitnego pedagoga: dydaktyka, komparatysty, badacza dziejów oświaty. Ukazuje dydaktykę jako naukę humanistyczno-społeczną, której celem jest inicjowanie i stymulowanie procesów uczenia.

Podręcznik wybitnego pedagoga: dydaktyka, komparatysty, badacza dziejów oświaty. Ukazuje dydaktykę jako naukę humanistyczno-społeczną, której celem jest inicjowanie i stymulowanie procesów uczenia.

Ebook

Osoby niepełnosprawne w opiniach...Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci

Anetta Soroka-Fedorczuk

Interesujący podręcznik, prezentujący opinie dzieci na temat osób niepełnosprawnych. Ważna lektura dla nauczycieli i doradców metodycznych.

Interesujący podręcznik, prezentujący opinie dzieci na temat osób niepełnosprawnych. Ważna lektura dla nauczycieli i doradców metodycznych.

Ebook

Najważniejsze lata, czyli jak ro...Najważniejsze lata, czyli jak rozumieć rysunki małyc...

Anna Kalbarczyk

Ważny podręcznik analizujący przykładowe rysunki namalowane przez dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Książka udowadnia, jak ważna dla zrozumienia psychiki dziecka jest analiza jego wczesnej twórczości.

Ważny podręcznik analizujący przykładowe rysunki namalowane przez dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Książka udowadnia, jak ważna dla zrozumienia psychiki dziecka jest analiza jego wczesnej twórczości.

Ebook

Praca domowa najmłodszych uczniówPraca domowa najmłodszych uczniów

Władysław Puślecki

Podręcznik w ciekawy sposób prezentuje zagadnienie pracy domowej wykonywanej przez uczniów najniższego poziomu edukacyjnego.

Podręcznik w ciekawy sposób prezentuje zagadnienie pracy domowej wykonywanej przez uczniów najniższego poziomu edukacyjnego.

Ebook

Kompensacyjna funkcja internatu...Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjaliza...

Małgorzata Czajkowska

Ważne opracowanie na temat roli i znaczenia internatu w pracy nad wyrównaniem deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Obowiązkowa lektura zwłaszcza dla pedagogów specjalnych.

Ważne opracowanie na temat roli i znaczenia internatu w pracy nad wyrównaniem deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Obowiązkowa lektura zwłaszcza dla pedagogów specjalnych.

Informacje o formacie
PDF zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Format używany do prezentacji książek lub czasopism, które wymagają formatu stronicowanego, ponieważ ich treść nie może dopasować się dowolnie (swobodnie) do szerokości ekranu. Pliki PDF zawierają interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych. Proporcjonalne rozmieszczenie elementów na stronie sprawdza się w urządzeniach wyposażonych w duże ekrany.

Możesz go przeczytać na dowolnym urządzeniu z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem (np. Adobe Reader)