Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Piotr Artiemjew - liczba pozycji (1)

Piotr Artiemjew – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Specjalizuje się w zastosowaniach metod inteligentnych do systemów decyzyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod teorii zbiorów przybliżonych i zastosowań w robotyce inteligentnej.

Widok:
Na stronie: