Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Piotr Michałowski - liczba pozycji (1)

Literaturoznawca, krytyk literacki i teatralny oraz poeta. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie się również doktoryzował; habilitację uzyskał w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, kieruje Zakładem Teorii i Antropologii Literatury. Publikował w czasopismach naukowych i literackich, m.in. w: „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Polonistyce”, „Odrze”, „Kresach” i „Pograniczach”, których jest współzałożycielem.
Wydał książki o poezji: „Miniatura poetycka” (1999), „Granice poezji i poezja bez granic” (2001), „Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej” (2008), opracował i opatrzył wstępem „Kwiaty polskie” J. Tuwima (w serii „Biblioteka Polska”, 2004), współredagował pracę zbiorową „Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm” (2002). Ogłosił drukiem dwa zbiory pastiszów poetyckich: „Głosem prawie cudzym (Z poezji okołokonferencyjnej)” (2004) oraz „Pierwowzory i echa. Od Kochanowskiego do Barańczaka” (2009).
Opublikował następujące tomiki poetyckie: „Poemat w czerwieni” (1984, w drugim obiegu), „Powidok powietrza” (1994), „Za czarnym wielokropkiem...” (1999), „Li(me)ryczny plan Szczecina” (1998), „Rytmy, albo wiersze na czas (2007), „Cisza na planie” (2011).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Mikrokosmos wierszaMikrokosmos wiersza

Piotr Michałowski

Dwadzieścia trzy podróże w mikrokosmos wiersza w towarzystwie literaturoznawcy i poety, który w przystępny i zajmujący sposób opowiada o polskiej poezji XX i XXI wieku.

Dwadzieścia trzy podróże w mikrokosmos wiersza w towarzystwie literaturoznawcy i poety, który w przystępny i zajmujący sposób opowiada o polskiej poezji XX i XXI wieku.