Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Piotr Śniedziewski - liczba pozycji (2)

ur. 1976

Doktor habilitowany w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu; autor książek „Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce” (wydanie polskie: 2008; wydanie francuskie: 2009), „Melancholijne spojrzenie” (2011) i nowego przekładu „Kuszenia świętego Antoniego” Gustave’a Flauberta (2010). Stypendysta rządu francuskiego (2003–2006 i 2009), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011–2014); współredaktor pisma „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Elegijna świadomość romantykówElegijna świadomość romantyków

Piotr Śniedziewski

Próba teoretycznej i historycznej refleksji o elegii w czasach romantyzmu, której celem jest nakreślenie głównych tendencji rozwojowych gatunku.

Próba teoretycznej i historycznej refleksji o elegii w czasach romantyzmu, której celem jest nakreślenie głównych tendencji rozwojowych gatunku.

Ebook

Melancholijne spojrzenieMelancholijne spojrzenie

Piotr Śniedziewski

Na książkę składa się zbiór szkiców poświęconych melancholii w literaturze i sztuce XIX wieku, pokazujących rozmaite sposoby jej kreowania przez artystów.

Na książkę składa się zbiór szkiców poświęconych melancholii w literaturze i sztuce XIX wieku, pokazujących rozmaite sposoby jej kreowania przez artystów.