Typ publikacji

Wydawca

Cena

Format

prof. Henryk Markiewicz - liczba pozycji (3)

ur. 16 listopada 1922, Kraków

Historyk i teoretyk literatury, wieloletni wykładowca akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1955 r. uzyskał stopień kandydata nauk humanistycznych IBL PAN, w roku następnym – tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś profesurę zwyczajną w 1964 r. Zajmuje się historią literatury polskiej lat 1864–1939, teorią literatury, metodologią badań literackich, historią nauki o literaturze i krytyki literackiej. Mieszka w Krakowie.
Członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UJ. Wieloletni zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Pamiętnik Literacki” i redaktor „Polskiego Słownika Biograficznego”, redaktor serii „Biblioteka Studiów Literackich”, członek redakcji naczelnej „Obrazu Literatury Polskiej XIX i XX wieku”.
Autor monografii „Literatura pozytywizmu” (1986) oraz „Pozytywizm” (1978), dzieł z zakresu teorii literatury i metodologii literaturoznawstwa: „Główne problemy wiedzy o literaturze” (1965), „Przekroje i zbliżenia dawne i nowe” (1976), „Wymiary dzieła literackiego” (1984), „Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa” (1989), „Teoria powieści za granicą” (1995), „Polskie teorie powieści” (1998), a także dotyczących historii nauki o literaturze i krytyki literackiej „Polska nauka o literaturze” (1981), „Świadomość literatury” (1985). Współautor słownika cytatów „Skrzydlate słowa”.
Prace wybrane Henryka Markiewicza ukazały się w 6 tomach w latach 1995–98.
Jest także autorem autobiograficznej książki „Mój życiorys polonistyczny – z historią w tle” (2002), uzupełnionej wywiadem przeprowadzonym przez Barbarę Łopieńską.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Dialogi z tradycjąDialogi z tradycją

prof. Henryk Markiewicz

Książka ważna dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć literaturę polską przełomu XIX i XX w.

Książka ważna dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć literaturę polską przełomu XIX i XX w.

Ebook

Żartem i pół serioŻartem i pół serio

prof. Henryk Markiewicz

Zbiór zabaw literackich pióra Henryka Markiewicza. Ku uciesze czytelników, adresatów i zapewne autora. Śmiech z samego siebie i swego środowiska. Świadectwo poczucia humoru poważnego uczonego.

Zbiór zabaw literackich pióra Henryka Markiewicza. Ku uciesze czytelników, adresatów i zapewne autora. Śmiech z samego siebie i swego środowiska. Świadectwo poczucia humoru poważnego uczonego.

Ebook

Czytanie IrzykowskiegoCzytanie Irzykowskiego

prof. Henryk Markiewicz

Pisma Karola Irzykowskiego, autora słynnej „Pałuby”, odczytane na nowo przez wybitnego literaturoznawcę.

Pisma Karola Irzykowskiego, autora słynnej „Pałuby”, odczytane na nowo przez wybitnego literaturoznawcę.