Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

prof. Lech Banachowski - liczba pozycji (2)

Prof. Lech Banachowski jest kierownikiem Katedry Baz Danych i kierownikiem Studiów Internetowych w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Opublikował wiele cenionych podręczników akademickich, w tym:
L.Banachowski, A.Kreczmar, W.Rytter, „Analiza algorytmów i struktur danych”, WNT, 1987.
L.Banachowski, A.Kreczmar, W.Rytter, „Analysis of Algorithms and Data Structures”, Addison-Wesley, 1991.
L.Banachowski, K.Diks, W.Rytter, „Algorytmy i struktury danych”, WNT, 1996, 1999, 2001.
L.Banachowski, „Bazy danych. Tworzenie aplikacji”, Akademicka Oficyna Wydawnicza, PLJ, 1998.
L.Banachowski, K.Stencel, „Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze”, Akademicka Oficyna Wydawnicza, EXIT, 2001.
L.Banachowski, A.Chądzyńska, K.Matejewski, „Relacyjne bazy danych. Wykłady i ćwiczenia”, Wydawnictwo PJWSTK, 2004.
L.Banachowski, K.Stencel, E.Mrówka-Matejewska, „Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia”, Wydawnictwo PJWSTK, 2004.
L.Banachowski, K.Stencel, „Systemy zarzadzania bazami danych”, Wydawnictwo PJWSTK, 2007.