Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Przemysław Rojek - liczba pozycji (1)

Widok:
Na stronie:
Ebook

„Historia zamącana autobiografią”„Historia zamącana autobiografią”

Przemysław Rojek

Próba interpretacji powojennej liryki Aleksandra Wata w kontekście jego biografii i współczesnych koncepcji teoretycznoliterackich.

Próba interpretacji powojennej liryki Aleksandra Wata w kontekście jego biografii i współczesnych koncepcji teoretycznoliterackich.