Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Raghuram G. Rajan - liczba pozycji (2)

ur. 1963

Indyjski ekonomista. W 1991 r. obronił doktorat w Instytucie Technologii w Massachusetts (MIT). W latach 2003–07 był głównym ekonomistą Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wykłada finanse w Szkole Biznesu Bootha przy Uniwersytecie Chicagowskim. Od sierpnia 2012 r. główny doradca gospodarczy rządu Republiki Indii, od września 2013 r. kieruje Bankiem Rezerw Indii.
Autor wielu publikacji naukowych i komentarzy prasowych, uznany przez tygodnik „The Economist” za autora najważniejszych koncepcji dotyczących pokryzysowej gospodarki światowej. W 2010 r. został wymieniony na liście największych myślicieli magazynu „Foreign Policy”.
Laureat prestiżowej nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Finansów – Fisher Black Prize – dla ekonomistów poniżej 40. roku życia, za wkład w rozwój teorii rynków finansowych.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Linie uskokuLinie uskoku

Raghuram G. Rajan

Jedna z najlepszych współczesnych książek ekonomicznych! Raghuram G. Rajan, który zasłynął krytyką amerykańskiego sektora finansowego jeszcze przed kryzysem, analizuje kondycję światowej gospodarki.

Jedna z najlepszych współczesnych książek ekonomicznych! Raghuram G. Rajan, który zasłynął krytyką amerykańskiego sektora finansowego jeszcze przed kryzysem, analizuje kondycję światowej gospodarki.

Audiobook

Linie uskokuLinie uskoku

Raghuram G. Rajan

Audiobook z jedną z najlepszych współczesnych książek ekonomicznych! Fachowa, krytyczna analiza kondycji zmagającej się z kryzysem światowej gospodarki.

Audiobook z jedną z najlepszych współczesnych książek ekonomicznych! Fachowa, krytyczna analiza kondycji zmagającej się z kryzysem światowej gospodarki.