Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Remigiusz J. Kijak - liczba pozycji (2)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W jego polu zainteresowań znajdują się: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, edukacja seksualna osób niepełnosprawnych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W swoim dorobku naukowym ma ponad 30 pozycji. Problematyka publikacji dotyczy przede wszystkim pedagogiki specjalnej. Część opracowań podejmuje zagadnienia z jej szczegółowych działów: pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie, resocjalizacji, a także pracy socjalnej.
Autor książki „Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Naukowo zajmuje się wybranymi obszarami społecznego funkcjonowania dorosłych i starszych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie zaś aspektami rozwoju psychoseksualnego. Prowadzi badania dotyczące rodzinnych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju seksualnego człowieka niepełnosprawnego.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Seksualność człowieka z niepełno...Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelekt...

Remigiusz J. Kijak

Monografia dotycząca problematyki seksualności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębszego. Adresowana do pedagogów, psychologów i pracowników służby zdrowia.

Monografia dotycząca problematyki seksualności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębszego. Adresowana do pedagogów, psychologów i pracowników służby zdrowia.