Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Roman Kuźniar - liczba pozycji (3)

ur. 1953

Politolog, dyplomata, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 r. zdobył tytuł doktora, w 1990 r. – doktora habilitowanego. Od 2000 r. profesor nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych obejmował stanowiska m.in. dyrektora Departamentu Planowania i Analiz, ministra pełnomocnego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie, pracownika i dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. W latach 2003–05 był dyrektorem Akademii Dyplomatycznej MSZ. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Doradca ministra obrony narodowej Bogdana Klicha i prezydenta RP ds. międzynarodowych.
Autor szeregu publikacji poświęconych polityce zagranicznej, bezpieczeństwu międzynarodowemu i prawom człowieka.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Poland’s Foreign Policy after 1989Poland’s Foreign Policy after 1989

Roman Kuźniar

The first monograph about the Polish foreign policy after 1989. The author, professor of the University of Warsaw, combined a regular lecture on foreign policy with his critical commentary.

The first monograph about the Polish foreign policy after 1989. The author, professor of the University of Warsaw, combined a regular lecture on foreign policy with his critical commentary.

Ebook

Pozimnowojenne dwudziestolecie 1...Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989–2010

Roman Kuźniar

Autorska próba analizy przemian w życiu międzynarodowym po zimnej wojnie. Obejmuje wszystkie regiony świata oraz główne dziedziny i problemy stosunków międzynarodowych.

Autorska próba analizy przemian w życiu międzynarodowym po zimnej wojnie. Obejmuje wszystkie regiony świata oraz główne dziedziny i problemy stosunków międzynarodowych.

Ebook

Polityka i siłaPolityka i siła

Roman Kuźniar

Książka autorstwa znanego politologa i dyplomaty, doradcy prezydenta ds. międzynarodowych. Podręcznik ukazujący zagadnienia powstające na styku polityki i działań militarnych.

Książka autorstwa znanego politologa i dyplomaty, doradcy prezydenta ds. międzynarodowych. Podręcznik ukazujący zagadnienia powstające na styku polityki i działań militarnych.