Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Seweryn Goszczyński - liczba pozycji (5)

ur. 4 listopada 1801, Ilińce k. Humania (obecnie Ukraina)
zm. 25 lutego 1876, Lwów (obecnie Ukraina)

Poeta, publicysta, także działacz polityczny. Syn ubogiego szlachcica, oficera w kampaniach 1792 i 1794 r., zatrudnionego jako oficjalista dworski. Prowadził działalność konspiracyjną na Ukrainie, uczestniczył w sprzysiężeniu Piotra Wysockiego. Po upadku powstania listopadowego przebywał na emigracji. W 1841 r. osiadł w Paryżu. Tam poznał Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. W 1842 r. wstąpił do paryskiego Koła towiańczyków i został jego sekretarzem. Niedługo przed śmiercią za namową przyjaciół powrócił na Ukrainę.
Zasłynął jako autor wierszy patriotycznych. Współcześnie znany zwłaszcza dzięki powieści poetyckiej „Zamek kaniowski” (1828) oraz powieści gotyckiej „Król zamczyska” (1842). Obok Antoniego Malczewskiego i Józefa Bohdana Zaleskiego zaliczany do szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu. Silnie związany ze swoimi rodzinnymi stronami; kultura i tradycje małej ojczyzny wyznaczyły główną oś kompozycyjną jego twórczości, którą wzbogacał wątkami romantycznymi.
Jako pierwszy w literaturze polskiej opisał Gorce, które zwiedził podczas gościnnego pobytu na dworze Leona Tetmajera w Łopusznej. Był też jednym z pierwszych twórców, którzy zachwycili się Tatrami i dali temu wyraz w literaturze. Owoc fascynacji tatrzańskiej Goszczyńskiego to m.in. „Dziennik podróży do Tatrów” (1832). Opiekował się dorastającym Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Król zamczyskaKról zamczyska

Seweryn Goszczyński

Powieść gotycka polskiego romantyka. Alegoria upadku Polski przedstawiona w oryginalnej konwencji skrzyżowania gatunków powieści politycznej, obyczajowej i fantastycznej.

Powieść gotycka polskiego romantyka. Alegoria upadku Polski przedstawiona w oryginalnej konwencji skrzyżowania gatunków powieści politycznej, obyczajowej i fantastycznej.

Ebook

Król zamczyskaKról zamczyska

Seweryn Goszczyński

Powieść gotycka polskiego romantyka. Alegoria upadku Polski przedstawiona w oryginalnej konwencji skrzyżowania gatunków powieści politycznej, obyczajowej i fantastycznej.

Powieść gotycka polskiego romantyka. Alegoria upadku Polski przedstawiona w oryginalnej konwencji skrzyżowania gatunków powieści politycznej, obyczajowej i fantastycznej.