Ebook

Sprawozdawczość budżetowa 2018

Nowe rozporządzenie z komentarzem

Wydawca:
Format:
39,20 zł
Skonfiguruj szybki zakup Do schowka

Sprawozdawczość budżetowa 2018 - Opis

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109). Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wynikają z:
• potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
• likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (nowela wprowadzona ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw).
W publikacji omówiono m.in. zmiany w zakresie:
• budżetów jednostek samorządu terytorialnego (sprawozdania Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-30S),
• budżetu państwa (sprawozdania Rb-27, Rb33),
• sprawozdania o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego (Rb-Z-PPP).
Opisano także obowiązki związane ze składaniem przez jednostki obowiązane sprawozdań w okresie przejściowym.

Sprawozdawczość budżetowa 2018 - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

Sprawozdawczość budżetowa w prak...Sprawozdawczość budżetowa w praktyce

Krystyna Gąsiorek

Praktyczne kompendium, niezbędne w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek.

Praktyczne kompendium, niezbędne w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek.

Informacje o formacie
PDF zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Format używany do prezentacji książek lub czasopism, które wymagają formatu stronicowanego, ponieważ ich treść nie może dopasować się dowolnie (swobodnie) do szerokości ekranu. Pliki PDF zawierają interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych. Proporcjonalne rozmieszczenie elementów na stronie sprawdza się w urządzeniach wyposażonych w duże ekrany.

Możesz go przeczytać na dowolnym urządzeniu z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem (np. Adobe Reader)