Typ publikacji

Wydawca

Cena

Serie

Rodzaje publikacji

Format

Stanisław Bereś - liczba pozycji (2)

ur. 1950

Historyk literatury, krytyk, eseista, poeta, tłumacz, profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (do 1987), w latach 1987–93 na Uniwersytecie Charles de Gaulle’a w Lille (Francja).
Od 1996 r. redaktor „Telewizyjnych Wiadomości Literackich” (TVP 2, TV Polonia) oraz w latach 1997–98 magazynu kulturalnego „Latarnik” (TV Polonia), członek jury Nagrody Literackiej Nike (1996–2004), Nagrody Literackiej Europy Środkowej ANGELUS (od 2006) i komitetu redakcyjnego „Odry” (do 2003), współrealizator międzynarodowego pilotażowego programu nauczania multimedialnego.
Opublikował 23 książki oraz ok. 360 tekstów naukowych, krytycznoliterackich i eseistycznych na łamach najważniejszych czasopism krajowych, emigracyjnych i zagranicznych. Większość z nich dotyczy literatury polskiej doby dwudziestolecia międzywojennego, okresu wojny i okupacji oraz literatury powojennej. Jego klasyczne już rozmowy rzeki z pisarzami polskimi, krzyżują spojrzenie historyka literatury z intelektualnie zorientowanym dziennikarstwem. W poezji w przewrotny sposób integruje perspektywę eschatologiczną z autoironią.

Widok:
Na stronie:
Ebook

GajcyGajcy

Stanisław Bereś

Życiorys poety, portret pokolenia, interpretacje wierszy, kluczowe wątki twórczości i analiza ewolucji poglądów politycznych. Monografia poświęcona Tadeuszowi Gajcemu. Rzetelnie udokumentowana, wielostronna, odkrywcza. Dzięki takiemu ujęciu z pierścienia śmierci zwycięsko wychodzi poezja jednego z wielkich Kolumbów.

Gajcy

W pierścieniu śmierci

Stanisław Bereś Seria: „Biografie” Wydawca: Czarne MOBI + EPUB (w wersji papierowej 712 stron)

Życiorys poety, portret pokolenia, interpretacje wierszy, kluczowe wątki twórczości i analiza ewolucji poglądów politycznych. Monografia poświęcona Tadeuszowi Gajcemu. Rzetelnie udokumentowana, wielostronna, odkrywcza. Dzięki takiemu ujęciu z pierścienia śmierci zwycięsko wychodzi poezja jednego z wielkich Kolumbów.

Ebook

Historia i fantastykaHistoria i fantastyka

Stanisław Bereś

Kiedy do rozmowy zasiadają: najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantasy oraz znany historyk literatury i dziennikarz, muszą posypać się iskry. Książka wynikła ze starcia tych dwóch osobowości będzie niezapomnianą literacką przygodą.

Historia i fantastyka Stanisław Bereś Wydawca: superNOWA MOBI + EPUB (w wersji papierowej 288 stron)

Kiedy do rozmowy zasiadają: najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantasy oraz znany historyk literatury i dziennikarz, muszą posypać się iskry. Książka wynikła ze starcia tych dwóch osobowości będzie niezapomnianą literacką przygodą.