Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Stanisław Leon Popek - liczba pozycji (1)

ur. 20 lutego 1936, Korytyna

Psycholog, malarz, poeta, wykładowca, także eseista. Studiował wychowanie plastyczne, historię sztuki, pedagogikę i psychologię. Zajmuje się psychologią różnic indywidualnych, psychologią zdolności, twórczości i sztuki. Pracował jako nauczyciel wychowania plastycznego i muzycznego w liceach pedagogicznych. W 1973 r. uzyskał stopień doktora psychologii i rozpoczął pracę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Pełnił funkcję prodziekana (1979–82), dyrektora Instytutu Psychologii (1982–84), dwukrotnie – dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS (1984–87, 1990–96). W latach 2003–06 zajmował stanowisko rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Jest autorem wielu monografii, redaktorem naukowym „Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska”. Wśród jego publikacji znalazły się: „Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży” (1978), „Kwestionariusz Twórczego Zachowania” (1990), „Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży” (1999), „Barwy i psychika. Percepcja. Ekspresja. Projekcja” (1999), „Człowiek jako jednostka twórcza” (2001).
Opublikował kilka tomów poetyckich, m.in. „Wymiary czasu” (1994), „Ku brzegom Styksu” (1996), „Tryptyk z Michałem Aniołem” (1997), „Maski podróżne” (2001), „Poliptyk czasu. Wybór poezji” (2006). Jako poeta odebrał wiele nagród, m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1961), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), dwukrotnie I Nagrodę w Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej w Krasnymstawie (1999, 2003).
Jest członkiem Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a w latach 1998–2002 był jego prezesem.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Psychologia twórczości plastycznejPsychologia twórczości plastycznej

Stanisław Leon Popek

Monografia z dziedziny psychologii twórczości, w której autor zbiera teorie dotyczące procesu powstawania prac plastycznych i prezentuje własne, prowadzone przez 30 lat badania z tego zakresu.

Monografia z dziedziny psychologii twórczości, w której autor zbiera teorie dotyczące procesu powstawania prac plastycznych i prezentuje własne, prowadzone przez 30 lat badania z tego zakresu.