Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Stanisław Rosiek - liczba pozycji (3)

ur. 1953, Gdańsk

Historyk literatury, eseista, poeta, wydawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Był członkiem redakcji „Litterariów”, „Punktu” i „Podpunktu”, a także rocznika „Punkt po Punkcie”. Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii „Transgresje” („Galernicy wrażliwości”, „Osoby”, „Maski”). Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę „Bez autorytetu. Szkice”, za którą w 1983 r. otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W latach 90. zajmował się kultem pośmiertnym Adama Mickiewicza („Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety”) oraz twórczością kilku pisarzy dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski). Jest współautorem „Słownika schulzowskiego” oraz cyklu pięciu podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich („Między tekstami”). W 2002 r. opublikował antologię „Wymiary śmierci”. Jesienią 2008 r. ukazała się książka pt. [nienapisane], a dwa lata później „Władza słowa”.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Mickiewicz (po śmierci)Mickiewicz (po śmierci)

Stanisław Rosiek

Poeta, wieszcz narodowy, mąż jednoczący wokół swej osoby Polaków pozbawionych ojczyzny. A jakie były losy Mickiewicza w pierwszych tygodniach po śmierci – o tym w szkicach znawcy literatury.

Poeta, wieszcz narodowy, mąż jednoczący wokół swej osoby Polaków pozbawionych ojczyzny. A jakie były losy Mickiewicza w pierwszych tygodniach po śmierci – o tym w szkicach znawcy literatury.

Ebook

Władza słowaWładza słowa

Stanisław Rosiek

Szkice poświęcone władzy słowa, które może zmieniać rzeczywistość – na gorszą lub na lepszą, tak jak w ostatnich latach istnienia PRL-u.

Szkice poświęcone władzy słowa, które może zmieniać rzeczywistość – na gorszą lub na lepszą, tak jak w ostatnich latach istnienia PRL-u.

Ebook

[nienapisane][nienapisane]

Stanisław Rosiek

Książka, która wprawia w zdumienie. Otwiera przed czytelnikiem przestrzeń do wypełnienia przez to, co nie zostało ani powiedziane, ani tym bardziej zapisane. A przestrzeń to pociągająca tajemnicą…

Książka, która wprawia w zdumienie. Otwiera przed czytelnikiem przestrzeń do wypełnienia przez to, co nie zostało ani powiedziane, ani tym bardziej zapisane. A przestrzeń to pociągająca tajemnicą…