Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Stefan Napierski - liczba pozycji (1)

ur. 15 marca 1899, Warszawa
zm. 2 kwietnia 1940, Palmiry

Właściwie Stefan Marek Eiger. Poeta, tłumacz, eseista. Pochodził z zasymiliowanej rodziny żydowskiej, do której należał koncern cementowy. W młodości przyjął chrzest katolicki. Pierwszy mąż Ireny Tuwim.
Zamożny, był mecenasem młodych twórców. Przekładał literaturę niemiecką, francuską i anglosaską. Publikował w najważniejszych pismach literackich okresu międzywojennego, m.in.: „Skamandrze”, „Wiadomościach Literackich”, „Bluszczu”, „Buncie Młodych”, „Drodze”, „Pionie”, a także założonym przez niego dwumiesięczniku „Ateneum”.
Autor m.in. książek: „List do przyjaciela” (1928), „Pusta ulica” (1931), „Od Baudelaire’a do nadrealistów” (1933), „Rozmowa z cieniem” (1933).
Został rozstrzelany przez hitlerowców w Palmirach.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Od Baudelaire’a do nadrealistówOd Baudelaire’a do nadrealistów

Stefan Napierski

Tom tekstów krytycznoliterackich i tłumaczeń znanego recenzenta okresu międzywojnia, znawcy literatury europejskiej i mecenasa młodej poezji – Stefana Napierskiego.

Tom tekstów krytycznoliterackich i tłumaczeń znanego recenzenta okresu międzywojnia, znawcy literatury europejskiej i mecenasa młodej poezji – Stefana Napierskiego.